Power BI dataflow voor Robaws V1 API. Expression.Error geeft "The column ... of the table wasn't found."

De volgende fout treedt op voor een download die voorheen werkte:

A B C
Uitvoeringstijd Naam van de gegevensstroom Vernieuwingsstatus van de gegevensstroom De naam van de entiteit Begintijd Eindtijd Vernieuwingsstatus van entiteit Fout
12/08/2020 04:01:01 RB2 Mislukt Robaws Invoices InvoiceProjects@rbs 08/12/2020 04:01:01 08/12/2020 04:02:03 Mislukt Error: Expression.Error: The column ‘client_peppolPartyIdScheme’ of the table wasn’t found. Request ID: 6e206390-75d6-4e3f-8a88-259a3d4d1dbf Activity ID: 1958ede5-912d-4815-85e4-0dee5b0571ed

Deze foutmelding wordt veroorzaakt door een nieuwe versie van de Robaws API-specificaties.

Huidige Robaws API

Specifiek de Robaws Power BI connector baseert zich op de OpenAPI / Swagger-specificatie die Robaws verstrekt. Echter, die is in de huidige API dusdanig generiek van opzet dat er enorm veel velden mogelijk zijn. “Enorm veel” is als in duizenden velden in een tabel. Het is niet realistisch te achterhalen welke velden gevuld kunnen worden zonder toegang tot de broncode van Robaws.

Dit probleem doet zich niet vaak voor; eigenlijk is de enige andere databron die hier last van heeft de Exact Online XML API-driver van Invantive. Ook die is enorm breed en weinig concreet geformuleerd.

Het goede nieuws is dat Invantive SQL hierdoor al jaren tabellen met honderdduizenden kolommen kan verwerken. Het slechte nieuws is dat we regelmatig de tabellen opnieuw moeten aanpakken om bepaalde “paden” af te kappen waarvan met een brede steekproef gebleken is dat daar voor zover bekend nooit data onder hangt. Voor de Exact Online XML API is daardoor een stabiele situatie ontstaan. Voor Robaws maken we hier nog regelmatig aanpassingen.

N.a.v. de laatste Robaws API specificatierelease zijn weer een aantal paden uitgesloten en zou het problemen minder moeten zijn.

Een bijkomend probleem is dat Power BI niet goed in staat is om datamodellen met meer dan 16,000 kolommen in totaal te verwerken. Dit is een erg lage grens; een beetje serieus systeem heeft al gauw honderden tabellen met honderden kolommen. Mogelijk dat Microsoft dat in de toekomst ter harte neemt.

Waarschijnlijk heb je in Power BI een specifieke kolommenlijst opgegeven voor de Robaws databron. Een deel van deze kolommen zal door het uitsluiten van paden niet meer bestaan. Je zult helaas nogmaals de kolommenlijst langs moeten voor kolommen waar geen inhoud op voorkomt, maar die wel door Power BI nog opgevraagd willen worden bij Robaws. Ik zou dat zelf eerst proberen of het om veel kolommen gaat; met een beetje mazzel valt de hoeveelheid werk tegen.

Volgende Robaws API Versie

Recent heeft Robaws aangekondigd met een opvolger te komen van de V1 Robaws API. De nieuwe Robaws API gaat V2 heten en is te vinden online. Ook deze API is gebaseerd op downloadbare metadata.

Er zou na livegang van V2 tenminste zes maanden parallelbedrijf zijn van de Robaws V1 en V2 API’s.

Op dit moment wachten we af hoe de nieuwe Robaws API zich ontwikkelt in de praktijk en dan zal bekeken worden of en wanneer V2 ondersteund zal worden. De Invantive SQL connector voor Robaws API V1 zal dus nog geruime tijd beschikbaar zijn.