Fout in de gegevensbron: The 'project_purchase_order_number' column does not exist in the rowset

Het PowerBI-dashbaord krijgt geen gegevens meer binnen van Invantive Cloud.

De volgende foutmelding staat in PowerBI:

Fout in de gegevensbron:
The ‘project_purchase_order_number’ column does not exist in the rowset.
URI cluster: WABI-WEST-EUROPE-E-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
Activiteits-id: 744d5f52-9df2-442b-bf3f-34a0505c0754
Aanvraag-id: e2351207-828a-4f84-a927-f18d051c83b1
Tijd: 2023-09-02 03:17:48Z

Ik denk dat dit de naam vd tabel is: V2FlatProjectParticipants. Hierin zit project_purchase_order_number

Hoe los ik dit op?

Deze melding is meestal een foutmelding die alleen binnen Power BI optreedt, bijvoorbeeld doordat de logica van een rapport gewijzigd is, of doordat Invantive’s UniversalSQL het datamodel heeft gewijzigd voor - in dit geval - Teamleader Focus.

Er zijn geen onderkende recente verwijderingen van bestaande velden uit de Teamleader Focus-driver.

Kunt u de volledige code van de query uit de Advanced Query Editor toevoegen?

Kunt u een schermafdruk toevoegen uit Bridge Online Monitoring van het bijbehorende downloadverzoek?