Teamleader Connector V2Flat.ProjectItems

Ik importeer via Invantive Cloud de tabel V2Flat.ProjectItems naar PowerBI. Het probleem waar ik tegen aan loop is dat deze tabel wel de kolommen “worktype” en “work type id” omvatten maar geen waarden bevatten.

Helaas heb ik geen idee hoe ik er voor kan zorgen dat deze kolommen wel worden gevuld.

Is het mogelijk een (geanonimiseerde) afbeelding van Teamleader zelf toe te voegen waar de waardes van deze twee velden zichtbaar zijn?

Dat zou ik graag willen doen, maar ik weet niet waar in Teamleader deze data word opgehaald. Is dat in de SQL code ergens in te zien? Als we weten waar de data vandaan komt wil ik graag een screenshot sturen.

Ik begrijp dat niet bekend is waar worktype in Teamleader wordt gebruikt. Advies is om de gebruiker die er om vraagt een schermafdruk te laten maken waar hij de gewenste informatie op laat zien. Dan kunnen wij op basis hiervan een reproductiescenario maken en kijken of het toegevoegd kan worden.

Bedankt voor de snelle antwoord! Misschien begrijp ik je vraag nog steeds niet goed, want ik weet niet waar de info die in V2Flat.ProjectItems te zien moet zijn vandaan komt. Mijn vermoeding is dat deze data van hier komt:


Daar kan dan een excel gedownload worden die de goede informatie omvat:

Maar ja, dat is dan een excel bestand een geen webdata. Ik weet niet of deze informatie jullie verder help. Anders hoor ik graag wat ik nog kan doen om het probleem te verhelderen.

Advies is om de vraagstelling om te draaien: welk informatie-element uit Teamleader wordt gezocht?

Gelieve hiervan een schermafdruk toe te voegen.

Helemaal goed,de tabel V2Flat.ProjectItems omvat de kolom worktype_id. Deze kolom is leeg.

De data voor worktype_id is in Teamleader te vinden in de Tijdregistraties:

De worktype_id is ook te vinden in de tabel V2.TimeTracking. Het liefst zou ik tabel V2.TimeTracking en V2Flat.ProjectItems in een tabel hebben.

Geeft het bovenstaande antwoord op deze vraag?

Goede morgen, kunnen jullie me hiermee verder helpen?

Dit punt is momenteel nog niet opgepakt; dat kan enige tijd duren.

Er is geen bijpassende data gevonden voor dit veld, noch in een testomgeving van Teamleader, noch in de API documentatie. Helaas kunnen we niet hier bij helpen bij gebrek aan data en specificaties.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.