Power BI Error: The feed's metadata document appears to be invalid

Sinds enkele dagen krijgen wij steeds vaker een error bij het ophalen van data van Invantive Cloud. De error luidt alsvolgt:

An error occurred while processing the data in the dataset. {Dashboard} has failed to refresh.

Failure details: OData: The feed's metadata document appears to be invalid. Error: The metadata document could not be read from the message content. XmlError : Data at the root level is invalid. Line 1, position 1. : (1, 1)

Dit probleem komt voor bij verschillende Power BI dashboards op verschillende datacontainers. Wij hebben al gekeken naar de onderligggende queries (denkende dat er iets mis is met de oData query in Power BI). Maar wij vinden geen duidelijk verschil in dashboards die géén foutmelding geven, en dashboards die wél de foutmelding geven.

Een standaard oData query die wij gebruiken zien er alsvolgt uit.

let
    Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/CONTAINERID/odata4", null, [Implementation="2.0", Timeout=#duration(0,4,0,0)]),
    #"ExactOnlineREST.HRM.Costcenters@eol_table" = Bron{[Name="ExactOnlineREST.HRM.Costcenters@eol",Signature="table"]}[Data],
   // ETC...

De foutmelding kwam eerder terug in deze post. Echter, kon ik niet direct achterhalen hoe dit probleem opgelost kan worden. Kunnen jullie ons helpen om het probleem op te lossen?

Deze foutmelding wordt veroorzaakt door nieuwe functionaliteit voor interactieve applicaties die na de frozen period in productie genomen is. Deze veroorzaakt onverwachte foutmeldingen met tussenvallen die bij het testen niet naar voren gekomen zijn.

Voorlopig is de oude release van voor 15 januari 2023 terug in productie genomen. In de komende tijd zullen de problemen onderzocht worden en opgelost. Daarna zal weer een nieuwe versie in productie genomen worden.

Recente toevoegingen zijn hiermee ongedaan gemaakt. De functionaliteit blijft wel beschikbaar voor Invantive App Online.

1 Like

Een nieuwe release van Invantive Bridge Online is zojuist in productie genomen. Advies is om voor zekerheid de download nogmaals te draaien. Mocht het niet werken, gelieve dan een antwoord toe te voegen met de melding.