Itgeneon001 OData (Bridge-Online) foutmelding op Exact Online

Zowel. in Azure Data Factory als in Power BI desktop rechtstreeks kan ik geen data meer laden via OData. Dit speelt sinds vannacht.

Foutmelding in Azure Data Factory:

Failed to get metadata of odata service, please check if service url and credential is correct and your application has permission to the resource. Expected status code: 200, actual status code: InternalServerError, response is : {“error”:{“code”:“itgeneon001”,“message”:“A system error occurred. Please contact your supplier. (itgeneon001, 3bd6dce2-6a4c-494f-b72b-6d8950f93ba5)”,“target”:null,“details”:[{“code”:“3bd6dce2-6a4c-494f-b72b-6d8950f93ba5”,“target”:null,“message”:“Unique ID”}],“innererror”:null}}. . Activity ID: 2be23b4f-089e-4c22-b65e-37e147b1dc5e

Dank voor het doorgeven. De oorzaak is geïdentificeerd en opgelost. Naar verwachting zal vandaag een nieuwe release in productie genomen worden met de verwachte oplossing.

Achtergrond zijn veranderingen om om te gaan met wijzigingen in Exact Online, die helaas tot nieuwe problemen leiden.

Een tussenrelease is vandaag in productie genomen. Heeft die dit probleem afdoende opgelost?

ja, het bijwerken gaat nu weer zonder problemen!

1 Like