Data laden vanuit OData (Bridge-Online) werkt niet meer

Ik zie van verschillende kanten foutmeldingen via OData Bridge Online bij verschillende klanten. Ook de monitoring werkt niet meer, ik denk dat er iets plat ligt? Het gaat om Exact Online data.

Ik krijg zowel foutmeldingen in Power BI als in Azure Data Factory:

Fout in ADF:
Failed to create odata connection

Foutmelding in Power BI:
Odate: Aanvraag mislukt, er is een timeout opgetreden.

Ik heb 2 verschillende omgevingen waarbij het niet werkt.

De servers waren hedenochtend overbelast. De beschikbare verwerkingscapaciteit is inmiddels verhoogd.

Een optimalisatie zal doorgevoerd worden om te voorkomen dat een individuele gebruiker met veel administraties (partities) onbewust een groot aantal parallelle verwerkingen over veel administraties tegelijk kan gebruiken.

Dit is geen fout van de individuele gebruiker; het is een huidige tekortkoming van het platform dat dit niet voldoende afgeremd wordt. Onze excuses hiervoor. Op dit moment stappen Exact Online gebruikers met relatief grote aantallen administraties over naar Invantive Cloud.

Het is niet uit te sluiten dat door aanpassingen op Exact Online en aanpassingen in de programmatuur hiervoor de instroom op Invantive Cloud nog enige tijd relatief hoog blijft en we niet voldoende in staat zijn dit proces te beheersen. Het is de verwachting dat dit tot oktober kan aanhouden.

Ook deze morgen zijn er nog problemen (OData: Request failed: The operation has timed out).

Dat is vervelend. Kun je een exact tijdstip (minuut nauwkeurig) aangeven en de URL uit Bridge Online Monitoring?

Gisteravond is het om 22:00 bij 1 omgeving goed gegaan. Vanochtend is het om 06:00 bij een andere omgeving niet goed gegaan.

Ik test zojuist via Azure Data Factory:

ErrorCode=ODataFailedClientCreation,'Type=Microsoft.DataTransfer.Common.Shared.HybridDeliveryException,Message=Failed to create odata connection to RequestUrl

De desbetreffende URL is ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol?$filter=FinancialYear eq 2022.

Maar ook een lokaal Power BI bestand van nog weer een andere omgeving werkt niet, die geeft een time-out op GLAccountsIncremental.

De URL https://bridge-online.cloud/monitoring werkt ook niet zie ik nu.

Dank, dat is duidelijk traceerbaar. Zodra zo de mensen binnenkomen laat ik er naar kijken.

Helaas kon de nieuwe configuratie de load nog niet trekken. Een nieuwe release is zojuist live gegaan die de belasting voorspelbaarder maakt. De verwachting is dat dit probleem hiermee opgelost is.

Het ziet er nu weer goed uit, performance lijkt ook een stuk beter dan voorheen!

1 Like

We still encounter a time out.

Can you provide a list of the tables (OData4 requests visible in Bridge Online monitoring) that time out and the approximate number of rows in each?

After how much time do they time out?

Do you directly download into Power BI or through PowerBI.com?

Helaas is er toch een fout ontstaan sinds dit weekend. Voor 1 organisatie werkt de koppeling met SalesInvoices (ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoicesBulk@eol) niet meer.

Deze ‘bekende’ foutmelding in Power BI desktop bij Power Query OData feed download:

OLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error] OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas…

Is dat bij een directe download of via PowerBI.com?

Wat staat er in de download qua ongeldige JSON cq. Kun je die download via we transfer naar ons sturen?

ik heb de JSON gestuurd. Ik zie nu dit topic: Itgenodr017: Een interne fout is opgetreden van de soort 'DDC4AB'
Dit is precies de fout die ik ook aan het einde van de JSON file zie. Dus ik vermoed hetzelfde probleem? :

{"error":{"code":"itgenodr017","message":"Een interne fout is opgetreden van de soort  \u0027DDC4AB\u0027. Neem contact op met uw leverancier. (itgenodr017, 5cf79062-137c-4d2e-8cce-8b3b926bc828)

Correct, ik had gisteravond bericht gevonden. Er zal vandaag naar gekeken worden waarom itgenodr017 optreedt. De oorzaak is niet duidelijk, maar het lijkt er op dat het teruggaan naar de vorige release van Invantive Bridge Online het probleem onderdrukt. Het probleem is nog niet reproduceerbaar buiten productie.

Misschien nog even goed om verwachtingen aan te geven. We hebben enkele keren eerder het proces van aangekondigde en deels doorgevoerde grote wijzigingen op Exact Online API’s meegemaakt. Merk op dat de Exact Online API’s geen versionering of testomgeving kennen.

Onze ervaring - maar toendertijd ging het om veel kleinere aantallen administraties dan de huidige - is dat dit tot enkele maanden van problemen leidt. Een deel daarvan zijn kwaliteitsproblemen in ons proces; soms worden releases die stomend uit de compiler komen gereleased om productieproblemen op te lossen en er zijn vaak minder dan een paar honderd testcases overheen gehaald. Het historische model was daarom mede individuele on-premise installaties. Een volledige cloud-omgeving is helaas kwetsbaarder.

We zouden het graag anders zien, maar onze organisatie is niet in staat om de risico’s weg te nemen. Dat is ook de reden waarom vanaf december signalen geuit worden over de risico’s van de geplande wijzigingen.

De foutmelding itgenodr017 zal verder behandeld worden op Itgenodr017: Een interne fout is opgetreden van de soort 'DDC4AB'.

There have been frequent questions on timeout of the OData feed download from a Power Query (visible in the Advanced Editor), as visible on OData: Request failed: The operation has timed out.

A number of techniques with very large and/or small data downloads help to avoid these OData feed timeouts:

Sadly, the first option requires each query to be opened in the Query Editor and the source step adapted to include a large timeout duration for the data feed. Luckily, each dataset only needs to be changed once.