Deels mislukte download Power BI dataset

We hadden we de afgelopen 5 dagen (tot en met vanochtend) ook steeds het probleem dat de vernieuwing 's nachts om 5:00 niet werkte en na 1,5 uur er mee ophield. Startte je hem dan in de ochtend om 09:00 handmatig op dan ging het bijwerken wel goed en ongeveer in een half uur. Zie screenshot:

Hoe kan dat komen en opgelost worden?

Om welke tabellen gaat dit?

Om hoeveel administraties?

En hoe groot zijn de tabellen grofweg in aantallen rijen elk?

Hoe is de timeout ingesteld op de OData feed zoals met:

= OData.Feed("https://host/path", null, [Timeout=#duration(??, ??, ??, ??)])

1 administratie

GLAccounts (Bulk), GLAccountsClassificationMappings, GLClassifications, CostCenters, CostUnits, TransactionLines (Incremental).

Waarbij alleen Transactionlines groot is; 2,3 miljoen regels. De rest max 800 regels.

Ik heb geen timeout ingesteld.

Bij nader inzien: dit is volgens mij nu (7-6-2021) gewoon weer dit probleem:

Zou de time-out setting hierbij helpen? Ik vermoed zelf dat misschien 2 x per 4 uur vernieuwen, de 2e x wel goed gaat want sneller en alles in Cache?


het is wisselvallig, maar op -5-6 gaat het goed, op 6-6 gaat het fout en vanochtend handmatig gaat weer goed.
De foutmelding gisteravond was wel de bekende: ODATA; unable to read… melding.

Wil graag nogmaals even de aandacht hier op vestigen: nog steeds het het verversen met veel problemen. ik heb in Power BI een dataflow gemaakt zoals onderstaand:

OData.Feed(“https://bridge-online.cloud/$$$$$/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol?$filter = FinancialYear eq 2021”, null, [Timeout=#duration(0, 0,120, 0)] )

dit levert ongeveer 340.000 regels op. In Power BI desktop gaat dit goed, na ongeveer 10 minuten caching komt de data binnen. In Power BI.com online blijf dit fout gaan helaas. Eenzelfde filter op 2022 (wat maar 6000 regels oplevert) gaat wel goed in de online omgeving.

Is er nog iets wat ik kan doen of is voorlopig het enige advies: bijwerken via Power BI Desktop?

Op dit moment is advies handmatig bijwerken. I.v.m. mogelijke aanpassingen na 1 juli is dit punt - hoe relevant ook - op dit moment niet zo hoog op rangorde als we zouden willen.

Als het goed is, dan is PowerBI.com stabieler geworden overall, maar uit andere topics valt te halen dat de verwerking van de 2,3 miljoen / 340.000 boekingsregels nu via Azure Data Factory loopt.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.