Deels mislukte download Power BI dataset

We hadden we de afgelopen 5 dagen (tot en met vanochtend) ook steeds het probleem dat de vernieuwing 's nachts om 5:00 niet werkte en na 1,5 uur er mee ophield. Startte je hem dan in de ochtend om 09:00 handmatig op dan ging het bijwerken wel goed en ongeveer in een half uur. Zie screenshot:

Hoe kan dat komen en opgelost worden?

Om welke tabellen gaat dit?

Om hoeveel administraties?

En hoe groot zijn de tabellen grofweg in aantallen rijen elk?

Hoe is de timeout ingesteld op de OData feed zoals met:

= OData.Feed("https://host/path", null, [Timeout=#duration(??, ??, ??, ??)])

1 administratie
GLAccounts (Bulk), GLAccountsClassificationMappings, GLClassifications, CostCenters, CostUnits, TransactionLines (Incremental).
Waarbij alleen Transactionlines groot is; 2,3 miljoen regels. De rest max 800 regels.
Ik heb geen timeout ingesteld.
Bij nader inzien: dit is volgens mij nu (7-6-2021) gewoon weer dit probleem: In Power BI Robaws connector: OData: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host

Zou de time-out setting hierbij helpen? Ik vermoed zelf dat misschien 2 x per 4 uur vernieuwen, de 2e x wel goed gaat want sneller en alles in Cache?


het is wisselvallig, maar op -5-6 gaat het goed, op 6-6 gaat het fout en vanochtend handmatig gaat weer goed.
De foutmelding gisteravond was wel de bekende: ODATA; unable to read… melding.