Probleem met connectie maken tussen Power BI en Exact Online

Wij zijn door het stappen plan gelopen om een connectie te maken tussen Power BI en Exact Online.

Echter krijgen wij een melding dat Power BI geen connectie kan leggen bij de stap waarbij we OData4 koppelen.

Weet iemand waar dit aan kan liggen?

Een uitgebreid stappenplan en bijpassende video’s voor het koppelen van Exact Online en Power BI zijn te vinden op:

Mocht dat geen soelaas bieden: gelieve een (geanonimiseerde) schermafdruk toe te voegen van de volledige melding, waarbij ook uit de afbeelding of begeleidende tekst op te maken is in welke van de in boven genoemde link genoemde stappen het koppelen stokt.