Queries maken als CSV bestand en naar FTP sturen

We hebben nu queries lopen via Data-hub.
De Queries maken CSV bestanden niet naar een FTP worden gestuurd.
Mogelijkheid bestaat dat door de API limieten die Exact per 1 juli gaat hanteren deze data-hub niet meer gaat werken.

Voorbeeld Querie is als volgt met velden gescheiden door een verticale streep | :

Code|Omschrijving|Vatcode|ArticleLifeTime|Unit|ArticleStatus|MinimalOrderquantity|Omschrijving|Omschrijving|Omschrijving|Classificatie 1|Classificatie 2|Classificatie 3|GrosspriceInclVat|GrosspriceExclVat|Colour|Brutogewicht|Depth|Width|Height|Valuta|Languagecode|ERPId

Deze wordt vervolgens wegschreven als CSV en naar een FTP gestuurd.

Hoe zouden we dit kunnen opzetten in Invantive Cloud?

Wat is de huidige SQL Query die dit samenstelt (exclusief vertrouwelijke constanten)?