Rapportagestructuur Twinfield ("Hierarchies")

Ik kan de rapportagestructuur niet vinden in Twinfield. Hoe zou die moeten heten?

Er lijkt in de koppeling wel een tabel Twinfield.Twinfield.Hierarchies te zijn met een overzicht van alle beschikbare rapportagestructuren.

Maar de daadwerkelijke inhoud van zo’n rapportagestructuur kan ik niet ophalen. Dat is wel wenselijk.

Welke hindernis ervaar je bij het ophalen van Hierarchies? Treedt er een foutmelding op? Of is het leeg?

Hierarchies is niets meer dan een lijst van de beschikbare rapportagestructuren.

Het gaat om de onderliggende inhoud van de rapportagestructuur. Dat is het 2e screenshot.

De rapportagestructuur heet “Power BI” en bevat

 • 01 Balans
 • 02 Winst- en verliesrekening
 • B101 ACTIVA
 • etc

De inhoud van zo’n rapportagestructuur zou ook in een tabel moeten staan, maar die lijkt niet beschikbaar.

@gls hebben jullie al wat kunnen vinden?

Een eerste versie van Twinfield Hierarchies is beschikbaar.

Het is een aparte structuur binnen Twinfield en die wordt omgeschreven naar een formaat vergelijkbaar met de vergelijkbare tabel op Exact Online bestaande uit verdichtingen en gekoppelde grootboekrekeningen:

https://documentation.invantive.com/2017R2/exact-online-data-model/webhelp/invantive-exact-online-connector-exactonlinerest-financial-glaccountclassificationmappings.html

De structuur bevat gekoppelde grootboekrekeningen zodat een financieel rapport ook hierop gebaseerd kan worden.

Het beste is om even te bellen met Invantive en dan deel te nemen aan een korte test of de nieuwe tabel GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode alle verwachte informatie op de juiste wijze bevat.

Ook zal een view dan gecontroleerd worden die Hierarchies koppelt met GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode:

select hry.* prefix with 'hry_'
,   glg.*
from  Hierarchies hry
join  GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode(hry.code) glg

De Twinfield rapportagestructuur is vanaf komende maandag op te halen via:

 • GeneralLedgerAccountMappings: rapportagestructuur per administratie en hierarchie,
 • GeneralLedgerAccountMappingAccounts: gekoppelde grootboekrekeningen per niveau in de administratie en hierarchie.

In Invantive SQL kan dat voor de structuur zelf met:

select *
from  GeneralLedgerAccountMappings
where hierachy_CODE = 'NAAM'

en voor de gekoppelde grootboekrekeningen met:

select *
from  GeneralLedgerAccountMappingAccounts

Hartelijk dank. Eerste test gedaan en dit lijkt uitstekend te werken.

1 Like

Dank, een aantal extra afgeleide velden zullen in de loop van deze week beschikbaar komen in deze views voor meer query-gemak op de Twinfield rapportagestructuur.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Laden rapportagestructuur

Deze views zijn sterk verbeterd qua prestaties; er bleek een foutieve aanname in te zitten qua wel/niet partitioneren.

Zie View Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd laad alle records die vallen onder licentie voor meer informatie.