Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets geeft zelfde data voor alle companies

Kunnen jullie de view Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets nalopen?

Het lijkt erop dat er iets niet goed gaat.

Ik wil van 10 administraties de data ophalen, maar de view geeft bij alle companies dezelfde data weer. Lijkt erop alsof er één company (eerste?) wordt gepakt en de rest daarmee wordt gevuld.

Geen idee hoe de views er aan de achterkant uitzien, maar lijkt alsof een join niet goed staat.

De view ProfitAndLossBudgets is problematisch op meerdere aspecten.

Via een apart kanaal zal contact gezocht worden t.b.v. delegatie.

De tabel Budgets bevat ook maar gegevens van 1 Twinfield-administratie. Niet alle gewenste bedrijven zijn geselecteerd.

Advies is de Startup SQL te controleren zoals beschreven in Administratie(s) selecteren voor een Invantive Cloud database.

Dit is ook te analyseren via een query zoals:

select label
,   is_selected
from  systempartitions@datadictionary
where provider_name = 'Twinfield'

In de specifieke applicatie wordt dit al meegegeven bij Startup SQL.

De tabel ‘Budgets’ wordt in SQL ook gewoon gevuld met alle tien de administraties.

In de ProfitAndLossBudgets worden ook tien administraties getoond, alleen allemaal met exact dezelfde data.

De identieke waardes zijn gereproduceerd met de volgende query:

select *
from  Twinfield.Twinfield.BudgetByProfitAndLoss@tfd
    ( Company_Code => COMPANY
    , Code => '001'
    , Year => 2023
    , PeriodFrom => 3
    , PeriodTo => 3
    )
where dim1='1005'

waarbij voor COMPANY verschillende waardes ingevuld worden en toch dezelfde uitkomst leveren.

In alle gevallen staat in de sessie I/O’s:

zoals opgevraagd met:

select parameter_list
,   public_query_parameters
,   partition
,   url
from  sessionios@datadictionary
order 
by   id desc

Invantive Cloud release 23.0.38 bevat een fix voor de budgetten op Twinfield als er meer dan 1 administratie geraadpleegd wordt:

use all@tfd

select count(distinct cnt)
from  ( select company_code
     ,   count(*) cnt
     from  ProfitAndLossBudgets@tfd
     group 
     by   company_code
    )

levert bij 10 administraties ook 10 op als resultaat.

De volgende query laat zien dat de administratie (partition) nu ook juist geregistreerd wordt:

select parameter_list
,   public_query_parameters
,   partition
,   url
from  sessionios@datadictionary
order 
by   id desc

Release 23.0.38 is inmiddels in productie genomen, samen met de aanpassingen voor Fair Use.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.