Ontsluiten budget Twinfield - Budgetbedragen 0

Ik wil de budgetcijfers uit Twinfield ontsluiten (Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets@tfd).
Echter, tijdens het verversen van de data blijven de kolommen: BUDGETCREDIT, BUDGETDEBIT en BUDGETTOTAL op 0 staan. Dit probleem komt voor bij meerdere organisaties.

Waar zou dit aan kunnen liggen?

De oorzaak hiervan is onbekend.

Kunt u de gebruikte query hier toevoegen?

Via een apart kanaal zal om delegatie gevraagd worden.

Bedankt voor de reactie! Ik heb zojuist delegatie verleend.

De onderstaande query is gebruikt:

let
    Source = OData.Feed(CompanyURL, null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls]),
    #"Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets@tfd_table" = Source{[Name="Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets@tfd",Signature="table"]}[Data]
in
    #"Twinfield.Views.ProfitAndLossBudgets@tfd_table"

Per abuis is dit topic verder niet meer opgevolgd.

Mocht dit probleem nog spelen, gelieve dan een geanonimiseerde screenshot met request ID zichtbaar toe te voegen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.