RevenueList alleen huidig jaar

Klein vraagje, de RevenueList retourneert alleen gegevens voor het huidige jaar.

Is dat een perking in de Exact API of wordt dat gefilterd door Invantive.

Het is zo raar aangezien de tabel een periode en jaar kolom heeft.

De tabel RevenueList bevat alleen het saldo voor alle periodes van het huidige jaar. Dat is een designkeuze vanuit Exact Online die mogelijkerwijs ooit gemaakt is omdat men deze tabel nodig had voor de eigen Exact app.

Het bedrag wordt bepaald door het saldo te nemen van alle grootboekrekeningen van het type “Revenue” per periode.

Voorgaande jaren zijn op te vragen door:

Eventueel kan die view in een toekomstige versie toegevoegd worden, maar advies is om alle saldi te bepalen waar het kan op basis van BalanceLinesPerPeriod.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.