Select all events of all users in Teamleader

select * 
from   Teamleader.V2.Events('User_ID')

needs a specific user ID. I want to select all events by all users! Is this possible?

Thx for your answers.

Het is op dit moment mogelijk via Invantive SQL om de gebruikersgebeurtenissen uit de Teamleader API uit te lezen via:

select evt.*
,      usr.* prefix with 'usr_' label prefix with '{res:itgen_user} '
from   v2.users usr
join   v2.events(usr.id) evt

De volgende release van Invantive Cloud zal voor Power BI, Power Query en Azure Data Factory gebruikers ook een voorgedefinieerde view bevatten met de naam UserEvents. Hiermee kan ook een relatie gelegd worden naar activiteiten op deals.

De query kan - zoals meer queries op Teamleader met een join op een punt-query - langzaam worden bij grote aantallen rijen. In dat geval is aan te raden om eerst te filteren op kolommen uit v2.Users en anders over te stappen op handmatig coderen van Invantive SQL voor Power BI/Query/ADF.