Itgentlr036 foutmelding bij uitlezen Teamleader.V2Flat.UserEvents

Wanneer we de gegevens wil ophalen uit “Teamleader.V2Flat.UserEvents” krijgen wij in Azure Data Factory een HTTP 500 foutmelding. Wanneer wij daarna in Invantive Cloud een select statement uitvoeren op genoemde tabel krijgen wij de volgende foutmelding:

itgentlr036
Cannot access events for user f729f29b-283a-0fb8-8259-27e1c574a20d.
The remote server returned an error: (403) Forbidden.

Kunt u ons hierbij helpen?

Voor de volledigheid, dit is de volledige foutmelding uit Azure Data Factory: ErrorCode=HttpRequestFailedWithServerError,'Type=Microsoft.DataTransfer.Common.Shared.HybridDeliveryException,Message=Http request failed with server error, status code 500 InternalServerError, please check your activity settings and remote server issues. Request URL: https://app-online.cloud/apps/2dbcee3d-57b2-4e1a-b449-1163655c9154/databases/376/modules/3a462dc3-1650-465e-a448-23b345e54c23?table=Teamleader.V2Flat.UserEvents.,Source=Microsoft.DataTransfer.ClientLibrary,''Type=System.Net.WebException,Message=The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.,Source=System,'

image

De foutmelding met code itgentlr036 en foutmeldingtekst “Cannot access events for user …” is afkomstig van de Teamlader API-server. Dit zal een functionele foutmelding zijn uit Teamleader.

Advies is om met deze foutmeldingtekst contact op te nemen met Teamleader Support en te achterhalen welke functionele aanpassingen nodig zijn om deze API-call te laten slagen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.