Teamleader geeft 500 error bij ophalen Invoice-data (backend error itgenoda035)

Sinds afgelopen vrijdag (20-01-2023) krijgen we bij het ophalen van v1-data uit Teamleader voor Invoices steevast een 500 error. Dit gaat middels een geautomatiseerd proces in Azure Data Factory.

Error vanuit Azure Data Factory:

ErrorCode=HttpRequestFailedWithServerError,‘Type=Microsoft.DataTransfer.Common.Shared.HybridDeliveryException,Message=Http request failed with server error, status code 500 InternalServerError, please check your activity settings and remote server issues.
Request URL: https://app-online.cloud/apps/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/databases/376/modules/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx?table=Teamleader.V1.invoices.,Source=Microsoft.DataTransfer.ClientLibrary,’‘Type=System.Net.WebException,Message=The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.,Source=System,’"

Error vanuit App Online Monitoring:

Module ‘TeamLeaderExtraction.ReadTableToJSON’ failed: itgenoda035: The Teamleader Focus server returned an internal error, which is typically an application error within Teamleader Focus. Please contact support of Teamleader Focus with the collected native platform call data or raise a question on the Invantive forums with these call data. (https://app.teamleader.eu/api/getInvoices.php)

Het vreemde is dat de overige calls naar Teamleader geen problemen lijken te hebben.

Graag verneem ik wat er aan de hand is.

Dit betreft een interne storing op Teamleader Focus. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een nieuwe release die Teamleader in productie heeft genomen.

Advies is om Teamleader Focus Support te benaderen over de HTTP 500 error op de genoemde URL:

https://app.teamleader.eu/api/getInvoices.php

De meegegeven parameters zijn:

  • date_from = 01-01-0001 00:00:00 (datetime)
  • date_to = 01-01-9999 00:00:00 (datetime)
  • deep_search = 1 (int32)

Ik krijg de volgende reactie van Teamleader. Zouden jullie mij daar antwoord op kunnen geven?

"Zou je de specifieke body van hun request kunnen navragen, aub?

De request body aan de Teamleader API kan opgevraagd worden als volgt:

  • Meld aan op Invantive Query Tool met dezelfde gegevens.
  • Zet native call logging aan zoals beschreven in Collect Native Platform Call Data
  • Voer de SQL-query uit die zichtbaar is in Invantive Bridge Online Monitoring bij het falend request.
  • Standaard staat in de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog de body, headers, etc.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.