Specificatie openstaande debiteuren en crediteuren uit Exact Online

Is het ook mogelijk om een specificatie openstaande debiteuren en crediteuren uit Exact te krijgen per een bepaalde datum in Excel?

De vraag is gelijkend op Power BI subadministratie debiteuren en crediteuren per jaareinde.

Zou je eens willen proberen met deze tabellen binnen te halen via bijvoorbeeld Power Query in Excel of Power BI:

De volgende views bieden de gevraagde informatie:

Het is zoals beschreven in het andere artikel ook mogelijk op een peildatum te selecteren voor alle administraties, maar dat vereist Invantive SQL. Als wens vaker voorkomt kunnen we er eventueel een rapportje van maken in Get My Report. Mocht je de behoefte willen peilen, zet dan een gelijkluidende post in de groep “Ideas”.