Power BI subadministratie debiteuren en crediteuren per jaareinde

Goedemorgen mede gebruikers,

Ik probeer via PowerBI data op te vragen m.b.t. de subadministraties debiteuren en crediteuren per jaareinde (bijvoorbeeld 31-12-2020). De juiste data kan ik terugvinden in bijvoorbeeld de @ReceivablesList maar deze geeft een overzicht van de stand per nu. Ik ben op zoek naar de stand van een bijvoorbeeld jaareinde.

Is er een mogelijkheid om ook de onderliggende mutaties uit te lezen van de AP en AR tabellen?

Groet,
Dio

De openstaande posten per peildatum kunnen opgevraagd worden via:

Echter, de peildatum moet wel doorgegeven kunnen worden. Dat is momenteel niet mogelijk vanuit Power BI.

Een app zoals bijvoorbeeld in Laad Exact Online als JSON data in Qlik is niet mogelijk binnen een accountancy abonnement. Wat wel zou kunnen is dat een view toegevoegd wordt die voor alle periode- e/o jaareinden deze informatie toont.

Vragen jullie dit altijd per einde boekjaar op of soms ook per periode?

Ik zie voor de accountancy gebruikers een meerwaarde in aanvullende view. Deze kan dan worden gebruikt bij opstellen van de jaarrekening om de transacties aan te sluiten met de onderliggende subadministratie en verdere analyse i.v.m. ouderdom etc.

Per jaareinde lijkt mij de meest zinvolle toevoeging. Er zullen vast situaties zijn waarbij een periode handig kan zijn maar dit zal dan minder vaak voorkomen.

De volgende views bieden de gevraagde informatie:

  • FinancialYearsExtended: boekjaar met begin- en einddatum;
  • AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: details over open verkoopfacturen per ultimo jaar;
  • APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: details over open inkoopfacturen per ultimo jaar.

Bovenstaande tabellen getest en ik kan bevestigen dat hierin de juiste openstaande saldo’s worden berekend.

Is het mogelijk om de volgende velden toe te voegen:

  • JournalCode
  • InvoiceNumber
  • EntryID (General Ledger)
    Of zijn deze kolommen niet aanwezig in de tabel waarop deze view is gebaseerd?

Tip voor lezers, de tabellen zijn m.i. een afgeleide van de XML-varianten waarbij de filter op Division op basis van kolomnaam DIVISION_CODE is i.p.v. Division (REST-tabellen).

2 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Apply more optimal filter on DIVISION_CODE for Invantive SQL views for large volumes of companies

Het dagboek (JournalCode) en boekstuknummer (EntryID) zijn helaas niet eenvoudig toe te voegen omdat ze ontbreken in de tijdreistabelfunctie. Het factuurnummer (zowel inkoop als verkoop) is te vinden in het veld NUMBER_ATTR.

Er is inderdaad een kans dat verschillende dagboeken hetzelfde nummer uitgeven; in de praktijk kunnen we alleen adviseren om overlap in documentnummers tussen dagboeken te vermijden, zeker als de dagboeken allen aan de inkoop- respectievelijk verkoopzijde zitten. De Belastingdienst zal het ook niet op precies stellen als hetzelfde documentnummer in meerdere dagboeken terugkomt.

Als de nummers uniek zijn voor de zijde, dan is het dagboek vlot te achterhalen door een relatie naar de verkoopfacturen en inkoopfacturen.

Dank voor aanvulling over de afwijkende naamgeving van de divisiecode in XML; die lopen voor XML-tabellen inderdaad over een andere kolomnaam en zelfs ander datatype.