Storing Invantive Cloud 12 op 13 november 2023

Op Invantive Cloud is een storing opgetreden tussen 12 november 20:49:44 UTC en 13 november 06:28:22 UTC. Alle diensten zijn weer beschikbaar.

Op zondagavond zijn omstreeks 20:49:44 UTC een steeds groter deel van de netwerkdiensten die de Invantive Cloud met de buitenwereld verbinden weggevallen. Hierbij vielen ook verbindingen met het Amazon interne netwerk weg.

Een alarm is automatisch na enkele minuten geregistreerd en gecommuniceerd, maar dit alarm werd pas de volgende kalenderdag in de vroege ochtend opgepakt.

Op dit moment worden diensten bewust niet automatisch herstart om te voorkomen dat het automatisch herstarten weer leidt tot onverwachte effecten.

Door een herstart van de betrokken apparatuur werd het netwerkprobleem opgelost.

Op dit moment worden grote aantallen verzoeken verwerkt die normaliter gedurende het genoemde tijdsinterval verwerkt worden. Alle onderdelen van Invantive Cloud kunnen hierdoor relatief traag reageren. De verwachting is dat de trage reactie tot maximaal 11:00 CET het geval zal zijn.