Succesvolle kennissessie 'Meer resultaat door inzicht in mijn projecten'

De kennissessie ‘Meer resultaat door inzicht in mijn projecten’ vond vrijdag 8 april 2011 plaats in het strandhotel van Putten. Het aantal van 46 bezoekers en de discussies geven aan dat dit onderwerp bij veel organisaties hoog op de agenda staat.

Vijf sprekers hebben het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Daniël Wabeke en Pepijn Nijhuis van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij vertelden hoe hun organisatie integraal grip houdt op vastgoedontwikkelingsprojecten. Dit deden ze onder andere aan de hand van de opdrachtverstrekking, financiële verslagen en de grondbank. Ook de inrichting van het ‘shared service center’ voor vastgoedontwikkelingsprojecten op basis van Invantive Estate werd toegelicht. Aansluitend toonden ze hun waarderingsmodel voor vastgoedontwikkelingsprojecten op basis van Invantive Control én Microsoft Excel, op basis van een kosten-batenanalyse en een nominale waarde berekening.

Vervolgens ging Patrick Hofman van Invantive in op hoe de technologie van Invantive Producer en Invantive Control ervoor zorgt dat de producten Invantive Estate en Invantive Vision het makkelijk maken om een integraal beeld op je organisatie te krijgen. Patrick Hofman legde uit hoe vanuit een idee of strategie de specificaties opgezet worden. Deze specificaties worden door Invantive Producer gebruikt om een betrouwbaar en integer informatiesysteem in productie te nemen. Zo’n informatiesysteem bevat bedrijfsobjecten waar in begrijpelijke termen zowel de actuele als alle historische gegevens terug zijn te vinden. En met Invantive Control kun je vanuit Microsoft Excel gegevens ophalen. Maar Patrick Hofman illustreerde ook hoe je met Invantive Control gegevens kunt bijwerken in een centraal datawarehouse. Hiermee kun je voldoen aan eisen op het gebied van transparantie, controleerbaarheid en herleidbaarheid zoals geëist door ISO-27002.

Na de pauze vertelde Gerwin Vlijm welke criteria ze gehanteerd hebben om een volwaardige oplossing te vinden voor de stroomlijning van hun bedrijfsprocessen voor hun werkzaamheden in Nederland en Afghanistan op het gebied van netwerk- en serverbeheer. Vlijm Netwerkbeheer kan nu meer doen, met minder mensen en Gerwin heeft nu een goed beeld wat het bedrijf doet en wat het oplevert. Niet alleen het informeren over de status van een werkbon naar de klant gebeurt nu automatisch, maar ook een conceptfactuur wordt automatisch opgesteld voor KING en daarbij kan de urenregistratie vanuit Microsoft Outlook gebeuren.

Aansluitend gaf Guido Leenders zijn visie op de rol van projecten voor de komende vijf jaar om te komen tot welvaartsbehoud. Vervolgens namen de aanwezigen deel aan een discussie over projectmatig werken anno 2015, geleid door Onno Draaisma.

Na afloop van de sessie is er nog enthousiast nagepraat. Uit de ingeleverde evaluatieformulieren blijkt dat 85 procent van de aanwezigen bij de volgende sessie graag weer aanwezig wil zijn en dat 85 procent een bezoek aan de sessie aan relaties aanbeveelt.

Heb je deze ochtendsessie gemist, maar wil je toch meer informatie over het onderwerp? Neem dan contact met mij op of kom naar onze volgende sessie op 11 november 2011.