System/availablefeatures voor gebruikte features

Voor onze administratie willen wij graag vanuit de data inzichtelijk maken welke instellingen in Exact Online aan- en uit staan. Denk bijvoorbeeld aan de scanservice. In AvailableFeatures staat wel of deze beschikbaar is, maar niet of hij ook daadwerkelijk aan staat. Is er een tabel waar deze informatie wel is te vinden?

In de XML-tabel Settings zijn veel van deze eigenschappen terug te vinden.

Biedt die tabel Settings voldoende soelaas of missen jullie nog bepaalde instellingen? In laatste geval: voeg svp schermafdruk (geanonimiseerd) toe met omkaderd welke waarde gezocht wordt.

PS. Naast de XML-tabel Settings is er ook nog bijvoorbeeld ManufacturingSettings en InventorySettings.