Tabellen Nmbrs uurcomponenten alleen beschikbaar voor huidige periode

Wij hebben de NMBRS data nodig van EmployeeHourComponentsFixedPeriodYear en EmployeeHourComponentsVarPeriodYear. Bij de huidige tabellen staat alleen de huidige periode er tussen, waardoor de uren uit voorgaande periodes ontbreken.

Hoe kunnen deze opgehaald worden?

Ik kan de vraag niet doorgronden.

De tabelfunctie EmployeeHourComponentsFixedPeriodYear heeft de volgende parameters:

  • employee ID
  • jaar
  • periode

Door de gewenste jaren en periodes mee te geven verschijnen de gewenste gegevens. Hetzelfde geldt voor EmployeeHourComponentsVarPeriodYear.

Of wordt er gebruik gemaakt van een andersluidende view?

Voor de duidelijkheid had ik moeten aangeven dat het gaat om gebruik met Power BI.

In de gestuurde link met tabelfunctie wordt het volgende aangegeven:
Tabelfuncties waarbij tenminste één parameter verplicht een waarde moet hebben worden op dit moment niet beschikbaar gemaakt voor Power BI omdat Power BI nog geen handige mogelijkheden heeft om de parameterwaardes op te geven en/of te itereren over grote aantallen combinaties van parameterwaardes.

Mocht iemand toch een mogelijkheid weten om deze uurcomponenten van Nmbrs per periode op te halen in Power BI dan verneem ik dat graag, omdat dit voor ons de reden is om gebruik te maken van Invantive.

Als er nog geen view voor is, dan is advies om samen met een BI consultant een query te maken. We kunnen die eventueel toevoegen. Alternatief is om een kort consult te plannen om dit gezamenlijk op basis van de gebruikte omgeving samen te stellen. Ook hiervoor geldt dat die eventueel toegevoegd kan worden als view.

De volgende NMBRS views met urencomponenten zijn toegevoegd vanaf versie 20.1.500:

select * 
from   FixedHourComponents

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\fixedhourcomponents.xlsx" format xlsx include technical headers

select * 
from   VariableHourComponents

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\variablehourcomponents.xlsx" format xlsx include technical headers

Door het jaar en/of periode mee te geven vanuit Power BI kan de looptijd sterk beperkt worden. Momenteel is die per stuk 10 minuten voor enkele honderden medewerkers voor 2 jaar.