Teamleader itgenoda137: "company not found"

Bij het inlezen van Teamleader.V1.CompaniesAll krijg ik sinds kort een itgenoda136 foutmelding over:

De Teamleader Focus-server kan of wil het verzoek niet verwerken vanwege een kennelijke clientfout (bijv. verkeerd opgemaakte verzoeksyntaxis, grootte te groot, ongeldige verzoekberichtframing of misleidende verzoekroutering).
Bericht: “company not found”.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.

Hoe kan ik dit oplossen?

Deze melding ontstaat doordat Teamleader een bedrijf niet kan terugvinden via een puntquery op Teamleader.V1.Company terwijl deze ID wel voorkomt in Teamleader.V1.Companies. De definitie van CompaniesAll is namelijk:

select p.*
from   Teamleader.V1.Companies l
join   Teamleader.V1.Company(l.id) p

Advies is om contact te zoeken met Teamleader support voor hulp bij het ophalen van de details van company_id 10622021 via https://app.teamleader.eu/api/getCompany.php.

Theoretisch kan de oorzaak ook zijn dat een bedrijf verwijderd is tussen het ophalen van de volledige lijst in Companies en het enkele seconden later opvragen van de specifieke bedrijfsdetails.

In een volgende release zal deze specifieke foutmelding een eigen foutcode hebben (itgentlr026).