Foutmelding bij TeamLeader Query Companycustomfieldvalues

Wij ondervinden problemen met het laden van deze query in Power BI. Vervolgens hebben we geprobeerd om rechtstreeks in invantive deze query uit te voeren, maar krijgen geen resultaat.

Gaat om de V2Flat.Companycustomfieldvalues.

Welke foutmelding treedt op en sinds wanneer?

Merk op dat Teamleader Focus specifiek vandaag (12 september 2023) grote aantallen foutmeldingen geeft op haar V2 API’s, meestal itgentlr040; meer informatie is te vinden op https://status.invantive.com/incidents/r4fygwtlycn4

Een dergelijke query die de custom fields ophaalt van de eerste 1.000 bedrijven duurt minimaal 5 minuten. Zie ook Verhoogde doorvoersnelheid met Teamleader Focus V1 en V2 API-tabellen en de link aldaar naar tabelfuncties voor meer achtergrond, in combinatie met het real-time gedrag van Invantive SQL en de lage doorvoersnelheid van Teamleader bij puntqueries (zie bijvoorbeeld Select all events of all users in Teamleader - 2 van forums).