Itgenoda198 TeamLeader OData: "Could not retrieve the value of an additional column" voor custom fields

Ik wil uit Teamleader op klantniveau custom fields er uit halen.

Als ik deze tabel aanklik krijg ik onderstaande error:

DataSource.Error: OData: Aanvraag mislukt: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (Could not retrieve the value of an additional column with name ‘value_as_array’ of table ‘Teamleader.V2.CustomFieldsByCompanyId’. (itgenoda198, fa00b599-d5a4-4f05-8a04-c018538bfc45))
Details:
DataSourceKind=OData
DataSourcePath=https://bridge-online.cloud/triamant-teamleader/odata4/Teamleader.V2Flat.CompanyCustomFieldValues@tlr
Url=https://bridge-online.cloud/triamant-teamleader/odata4/Teamleader.V2Flat.CompanyCustomFieldValues@tlr

Krijg deze bij alle *V2Flat tabellen buiten V2Flat.UserEvents.

Wat doen we fout?

Hoi Sven,

De laatste keer dat ik een melding zoals deze kreeg was er een wijziging in de API. Ik denk dat dat hierbij ook is.
Waarschijnlijk moeten de heren bij Invantive dit even aanpassen om het weer werkend te krijgen.

In het scherm “Systeemberichten” zijn verdere details te raadplegen. Hier staat als extra context:

Cannot cast Newtonsoft.Json.Linq.JArray to Newtonsoft.Json.Linq.JToken.

Dit lijkt een verwerkingsfout in onze software. Is het mogelijk om voor 14 dagen een delegatie toe te kennen aan het e-mailadres van mij zoals beschreven op Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants?

Het bleek dat custom fields met meerdere waardes in de V2Flat views niet juist verwerkt werden bij het platslaan als tekst. Dit probleem is opgelost in de volgende release van Invantive Cloud. Die zal naar verwachting voor einde mei live gegaan zijn.

Als alternatief kunnen de V1Flat views gebruikt worden die automatisch voor elk custom field gedefinieerd worden dat meerdere waardes kan hebben. Deze views hebben als naam:

Teamleader.V1Flat.Contacts_<NAAM>All

waarbij <NAAM> vervangen wordt door de naam van het custom field.

De custom field waardes staan daarnaast voor V2 ook in V2Flat.ContactCustomFieldValues.

Top,

ben naar V2 gaan kijken omdat teamleader V1 als uit te faseren had staan.
Bedankt

Helaas biedt V2 nog niet dezelfde mogelijkheden als V1 en vice versa. De meeste Teamleader-gebruikers mengen daarom de V1 en V2 API’s. De twee verschillende API’s gebruiken twee verschillende nummeringen qua unieke sleutel:

  • V1: een getal (ID)
  • V2: een random hexadecimaal getal (GUID)

In de tabellen Teamleader.V1Flat.V1ToV2<NAAM> is de brugstaat hiervoor te vinden, zoals bijvoorbeeld voor projecten in Teamleader.V1Flat.V1ToV2Projects. De prestaties van deze brugstaat zijn de eerste keer matig, maar zijn daarna beter.

Krijg nu de melding “Wachten op bridge-online.cloud.” aan wat zou dit kunnen liggen

De voortgang van downloads is te vinden in de Bridge Online Monitoring module. Door te klikken op een groene of grijze regel komen de onderliggende (technische) details naar voren. Het gebruik van Teamleader API’s vereist enige toelichting gegeven de aard van de API’s. Een voorbeeld van de monitoring is te vinden in de release notes daarover.