Teamleader Customfieldsbyproject error (400); Ongeldige opdracht

De volgende foutmelding treedt op bij het opvragen van de Customfields per project in de Teamleader connector:

itgenqtl056: itgenqtl056: Statement #1 ‘select /*+ od…_by_id(p.id) t’ starting on line 1 caused an error.

De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.

Bericht ID: e60cb4ce-6169-4415-9985-3d8c4b82dd92

select /*+ ods(false) */ p.id as p_id, t.key, t.value
from Teamleader.V1.projects p
join Teamleader.V1.project_custom_field_values_by_id(p.id) t

System.Net.WebException
ValidationException
bij System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
— Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden —
bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.Post(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, Dictionary2 inHeaders, Byte[] postData, String anonymizedPostText, CacheSettings cacheSettings, ObjectDefinition objectDefinition, Boolean allowRetry, ExecutionStatistics& statistics, String acceptMimeType, String contentType, Boolean authenticate, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, String partitionCode, String method, String callSafeNameOverrule) bij Invantive.Data.Providers.Teamleader.TeamleaderProvider.PostAndReadDataFromServiceResponse(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, List1 rows, String basePath, List1 allFieldTypes, String url, Dictionary2 inHeaders, Byte[]& postData, String anonymizedPostText, String partition, ODataObjectDefinition objectDefinition, JsonDatabaseColumnDefinitionCollection fields, QueryObject queryObject, ParameterList parameters, Int32& pagesRetrieved, Int32& rowsRetrieved, Int64& bytesRetrieved, AdditionalResultInformation additionalInfo, String callSafeNameOverrule, Boolean allowRetry)
bij Invantive.Data.Providers.Teamleader.TeamleaderProvider.NWZ.MoveNext()
bij System.Linq.Enumerable.d__172.MoveNext() bij System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext()
bij Invantive.Data.SqlUtility.RXF.MoveNext()
bij System.Linq.Enumerable.d__172.MoveNext() bij Invantive.Sql.DataSourceOrFunctionTree.<GetData>d__52.MoveNext() bij Invantive.Data.CompressedEnumerable1.d__8.MoveNext()
bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.IZ.MoveNext()
bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.JF.MoveNext()
bij Invantive.Data.CompressedEnumerable1.<GetEnumerator>d__8.MoveNext() bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.IZ.MoveNext() bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.JF.MoveNext() bij System.Linq.Buffer1…ctor(IEnumerable1 source) bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source)
bij Invantive.Sql.JoinIterator.d__17.MoveNext()
bij Invantive.Sql.JoinIterator.d__16.MoveNext()
bij Invantive.Sql.JoinIterator.d__26.MoveNext()
bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.JF.MoveNext()
bij Invantive.Sql.ChainedFirehose.OF.MoveNext()
bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.JF.MoveNext()
bij Invantive.Sql.SelectListIterator.BK.MoveNext()
bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.JF.MoveNext()
bij Invantive.Data.CompressedEnumerable1.<GetEnumerator>d__8.MoveNext() bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.IZ.MoveNext() bij Invantive.Sql.MaterializeSparseArrayIterator.<Iterator>d__1.MoveNext() bij Invantive.Sql.QueryPlan.KK.MoveNext() bij Invantive.Data.ExtensionMethods.FXF1.IXF.MoveNext()
bij System.Collections.Generic.List1..ctor(IEnumerable1 collection)
bij System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable1 source) bij Invantive.Data.ConnectionManager.PN.N(QueryPlan ) bij System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator2.MoveNext()
bij System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source)
bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
bij Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteAndCombineQueryPlans(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, QueryPlan[] queryPlans, String sqlStatement, ParameterList parameters)
bij Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteProviderPassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
— Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden —
bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bij Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteProviderPassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
bij Invantive.Data.ConnectionManager.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
— Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden —
bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bij Invantive.Data.ConnectionManager.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule)
bij Invantive.Data.ActionProceduresBase.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters)
bij Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.EJY(GlobalState , ExecutionOptions , IProgressNotifier , String , ParameterList , Boolean , Boolean , Boolean , Boolean ) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-20.0\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\QueryTool\QueryToolAvailableObjectsViewModel.cs:regel 55
bij Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.IJY(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , Boolean )

De query is al eerder gebruikt en heeft eerder wel gewerkt.
Wat zorgt er voor dat het een ongeldige opdracht is?

Groet.

Kan ongeldige data in Teamleader zijn. Komt bij custom fields vaker voor.

Wat is de URL van de Systeemberichten?

Welke invantive release?


Tekst:

itgenoda348: Failed retrieving text data of partition ‘’ after 148.013 ms using ‘***’ of ‘Teamleader.V1.project_custom_field_values_by_id’. Waiting for 60.000 ms and try again. Try #4 of 30; message ID ‘777421e8-7054-40a4-a702-e20ecd9c0132’. System.Net.WebException: De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.
bij System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
— Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden —
bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
bij Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.Post(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, Dictionary`2 inHeaders, Byte[] postData, String anonymizedPostText, CacheSettings cacheSettings, ObjectDefinition objectDefinition, Boolean allowRetry, ExecutionStatistics& statistics, String acceptMimeType, String contentType, Boolean authenticate, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, String partitionCode, String method, String callSafeNameOverrule) (4).

De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.
Invantive Query Tool 20.0.94-PROD+1776