Teamleader project ID en/of company ID bepalen bij uren in V2.TimeTracking

In aanvulling op @djn7 bij V2 TimeTracking project_id voor relatie naar Teamleader projecten - #4 heb ik een vervolgvraag.

Is het mogelijk om aan V2.Timetracking de kolom ProjectID of CompanyID toe te voegen? Wat hier speelt is dat Subject_type maar in een beperkt aantal gevallen te koppelen is aan een mijlpaal.

Afhankelijk van de waarde bij subject_type is de subject_id aan meerdere andere tabellen te koppelen:

  • Voor subject_type = company zou de subject_id overeen moeten komen met de ids uit de V2-tabel Companies.
  • Voor subject_type = todo komt de subject_id overeen met de ids uit de V2-tabel Tasks.

Vanuit die tabellen kan dan de Company ID of Project ID bepaald worden.

1 Like

Het klopt wat @djn7 aangeeft. In de rapportage moet er dus gefilterd worden op zowel subject_type als subject_id.

Hartelijk dank voor het zetje in de goede richting. In ‘mijn’ dataset kom ik als subjecttypes tegen:

  • company met verwijzing naar CompaniesAll,
  • event met verwijzing naar Event,
  • todo met verwijzing naar Tasks,
  • milestone met verwijzing naar Milestones,
  • en lege waardes.

Voor meer gebruiksgemak zal vanaf release 22.0.714 ook een view Teamleader.V2Flat.TimeTrackingAll beschikbaar zijn, waarin de meest relevante relaties al gelegd zijn. Deze view is langzamer dan Teamleader.V2.TimeTracking, met een vertraging tot een factor 5x voor middelgrote omgevingen.