Teamleader User External Price on Project (Teamleader V1 API)

Ik ben op zoek naar de ‘external price’, die in teamleader ingevoerd kan worden per medewerker per project. Ik had verwacht dat ik deze zou kunnen vinden in ‘users_on_project’ (V1). Hier staat namelijk wel de kolom ‘role’, ofwel rights in mijn afbeelding.

External price users on project

Als ik zoek in het Teamleader API datamodel, naar “project project” of “external price” dan vind ik niks passends. De documentatie van de Teamleader V1 API is door Teamleader offline gehaald, alhoewel hij nog veel gebruikt wordt, met verzoek om op de V2 van de Teamleader API over te stappen. Helaas is Teamleader API V2 nog niet zo functioneel rijk als de V1 API.

Paar mogelijke aanvliegroutes (in aflopende volgorde van aanbeveling):

Anders komt het neer op handmatig aanvullen van de Teamleader data met een Excelsheet, of met een aparte databasetabel, of een download vanuit de Teamleader Focus website.