To validate server certificates, please use VerifyFull or VerifyCA instead of Require. To disable validation, explicitly set 'Trust Server Certificate' to true

Vanaf release 20.2.193 wordt gebruik gemaakt van Microsoft .NET 6 op onder andere iOS, Linux, Android en MacOS. Bij het gebruik van de Microsoft .NET 6 versies met het PostgreSQL-platform kan de volgende foutmelding optreden:

itgencmr435: The database ‘…’ could not be opened.
To validate server certificates, please use VerifyFull or VerifyCA instead of Require. To disable validation, explicitly set ‘Trust Server Certificate’ to true.
See Npgsql 6.0 Release Notes | Npgsql Documentation for more details.

Microsoft .NET 6 bevat zelf een aantal breaking changes die binnen Invantive SQL opgelost zijn, maar is ook gecombineerd met een nieuwe versie van de PostgreSQL native drivers. Deze nieuwe versie maakt het gebruik van:

ssl mode=Require

niet meer mogelijk zoals beschreven op “Secure Data Connections”.

Oplossing is om de waarde “Require” te vervangen door “VerifyFull”. De functionaliteit en beveiliging blijft identiek.