Itgenclr072 PostgreSQL reports "The remote certificate was rejected by the provided RemoteCertificateValidationCallback."

When opening a PostgreSQL datacontainer database, I get the following error:

itgenclr072:
De database ‘Invantive Bridge Online - User 209740e9-ec9f-4ff7-8c82-4f7eaedaf2a4: Database 829’ kon niet worden geopend.
Exception while performing SSL handshake.
The remote certificate was rejected by the provided RemoteCertificateValidationCallback.

De waarschijnlijke oorzaak is het ontbreken van certificaten in de certificaatketen voor de PostgreSQL server. Op dit moment is het niet mogelijk om certificaten zelf toe te voegen en aan het toevoegen zijn kosten verbonden.

Advies is om te kijken of een alternatieve veilige verbindingsmethode beschikbaar is voor deze PostgreSQL omgeving.