Traag bijwerken omschrijving verdichting uit Exact Online voor 10.000 grootboekrekeningen

We gebruiken een Excel-spreadsheet waarin voor de 10.000 mogelijke grootboekrekeningen van een administratie voor elk van de rekeningen de volgende informatie opgehaald wordt:

  • Omschrijving
  • Omschrijving van de verdichting waar de rekening in hangt
  • Saldo huidig jaar
  • Saldo voorgaand jaar
  • Saldo voor-voorgaand jaar
  • Saldo voor-voor-voorgaand jaar

Bij de overstap van 20.0 naar 20.2.3 vraagt het ophalen van de omschrijving van de verdichting veel meer tijd. De duur gaat van enkele minuten naar kwartieren.

De eerste paar omschrijvingen van verdichtingen ophalen zeg elk maximaal 10 seconden, maar elk van de 10.000 andere rekeningen kost elk circa 130 ms elk (varieert tussen 116 en 223 ms). Van de eerste twee minuten nemen de verdichtingen meer dan 90% van de tijd voor hun rekening.

De UDF Methodenaam uit UDFMeasurements@InvantiveControl is GetEolXmlGLClassificationMemberAccountInformation en er wordt code_attr en description opgehaald.

Dit duurt veel langer dan voorheen.

Er is geen bekende vertraging in de snelheid van de functies:

  • I_EOL_GL_ACTCLN_CODE
  • I_EOL_GL_ACTCLN_DESCRIPTION

Maar het is inderdaad storend langzaam. Korte klap is om alleen voor de gebruikte grootboekrekeningen de gegevens op te halen, dat scheelt in Nederland meestal een factor 50 in rekentijd.

In versie 20.2.8 en nieuwer is een optimalisatie verwerkt waarin het vaak berekenen van de code en omschrijving van de verdichting bij een grootboekrekening significant sneller is. De snelheid is verbeterd van voor 40.000 berekeningen van grofweg 600 seconden naar circa 2 seconden op een Intel Xeon CPU E5-2430L @ 2 GHz.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.