Veldnamen aangepast in APOutstanding & AROutstanding tabellen

In de tabellen ExactOnlineREST.Views.APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo@eol en ExactOnlineREST.Views.AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo@eol zijn veldnamen aangepast, waardoor we errors krijgen in de query omdat bepaalde velden niet meer gevonden worden. Het gaat vb. over kolommen:

  • FINYEAR is nu FinYear
  • FINPERIOD is nu FinPeriod
  • DIVISION is nu Division.

Kunnen de veldnamen weer worden aangepast naar alles in hoofdletter? Gezien we deze tabellen in meerdere rapporten gebruiken, is het niet future-proof dat de veldnamen worden aangepast in de bron.

Bij de overgang van 22.0 naar 23.0 is de logica in Invantive’s UniversalSQL verbeterd bij de bepaling van de casing van identifiers. Een zij-effect daarvan is dat in deze views een aantal velden van casing zijn veranderd. Binnen UniversalSQL is dat niet merkbaar, omdat de Exact Online SQL-driver hoofdletterongevoelig is.

Echter, OData en Power BI zijn wel hoofdlettergevoelig.

Een aantal veranderingen zijn doorgevoerd om de kans op incompatibiliteiten tussen 22.0 en 23.0 te verkleinen en bovendien in het kader van consistentie waarbij Exact Online XML-gebaseerde kolommen altijd in hoofdletter geschreven worden en Exact Online REST in mixed case:

  • FinancialYearsExtended: 22.0 kleine letters en 23.0 hoofdletters voor FinancialYear, DateStart, DateEnd en Periods. Dit is een breaking change.
  • APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo en AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: beide releases hoofdletters voor DivisionShortName, DivisionName, Division, FinYear en FinPeriod. Dit lost boven geconstateerde deviatie op.
  • APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo en AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: beide releases hoofdletters voor FinancialYear. Dit lost boven geconstateerde deviatie op.

Deze wijzigingen zullen in de volgende 23.0-release in productie genomen worden op Invantive Cloud. Dit kan meerdere werkdagen duren, maar indien andere wijzigingen niet leiden tot nieuwe storingen kan de release ook voor 2 september 2023 in productie genomen zijn.

Een nieuwe 23.0-release is in productie genomen op Invantive Cloud die dit probleem zou moeten oplossen. Gelieve nogmaals te proberen.