Veranderingen menu-indeling Invantive Cloud

De indeling van het menu op Invantive Cloud is gewijzigd om ruimte te maken voor het Invantive App Center:

  • het menu aan de linkerzijde is fors ingekort,
  • het menu rechtsboven is uitgebreid.

Het menu aan de linkerzijde bevat niet meer de organisatie, het persoonlijk profiel en bijvoorbeeld afmelden:

Het menu rechtsboven bevat naast het profiel en de delegaties ook de organisatiegegevens en bijvoorbeeld de afmeldfunctie:

Nieuwe structuur rechtsboven

Door op het pijltje omlaag te klikken wordt dit menu zichtbaar.