Verbinden nieuwe AFAS-database duurt eeuwig

Bij het toevoegen van een nieuwe AFAS-omgeving kan het “eeuwig” (tot 30 minuten) duren vooraleer een foutmelding verschijnt.

In de Systeemberichten staat dan herhaaldelijk zoiets als:

  • itgenoda171, of
  • NameResolutionFailure, of
  • System.Net.WebException: Name or service not known, of
  • SocketException.

De oorzaak is dan veelal dat de desbetreffende AFAS-omgeving niet opgezet is, bijvoorbeeld door per abuis “Test” in plaats van “Acceptatie” is gekozen.

Controleer dan de beschikbaarheid van de verschillende AFAS-omgevingen als volgt (waarbij NUMMER vervangen wordt door het abonnementsnummer):

  • https://93751.rest.afas.online/profitrestservices/
  • https://93751.restaccept.afas.online/profitrestservices/
  • https://93751.resttest.afas.online/profitrestservices/

Het verwachte antwoord bij een aanwezige omgeving is:

Profit Rest Services
Goto connect.afas.nl for technical support.

De omgeving bestaat niet indien de browser een melding geeft zoals “Deze site is niet bereikbaar” of “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”.

Met ingang van release 24.0.134 zal in het geval van problemen bij het omzetten van servernamen in IP-adressen de standaard maximale wachtduur 25 seconden zijn.