AFAS data laadt traag in / paginagrootte

Momenteel maken wij gebruik van een AFAS database, waarin we de financiële transacties aanroepen. Nu haalt die de financiële transacties erg traag op, zo’n ± 10.000 rijen in 5 minuten. Dit resulteert in een query die minimaal een half uur draait voor de financiële transacties.

Nou is er bij het volgende forum al informatie over gedeeld:

Echter lijkt het probleem zich niet te verhelpen als we:

set requested-page-size@aon 10000

In de verbindingsspecificatie toevoegen. Zie afbeelding:

Wat kan ik doen om de load te versnellen?

Het instellen van de driverattribuut dient te geschieden als een “connection string”, bijvoorbeeld:

subscription=44564;environment-type=production;requested-page-size=10000

Deze aanpassing zorgt momenteel niet voor een versnelling van de load.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Aanvulling op bovenstaande post:

Na een analyse van de Sessie I/O, is te zien dat ondanks de aanpassing

requested-page-size = 10000

Dat in de url die aangeroepen wordt de take = 1000 gelijk blijft. Hierdoor worden er telkens pakketjes van 1000 regels naar binnen getrokken, wat zorgt voor een lange load.

Advies is om de paginagrootte van recente sessie I/O’s te controleren.

De gewijzigde paginagrootte wordt pas actief nadat een eventueel lopende Bridge Online sessie afgesloten is. Een Bridge Online sessie met open databaseverbinding naar AFAS kan in principe onbeperkt lang geopend blijven zolang er regelmatig verzoeken aan gedaan worden.