AFAS Online tabel "Medewerker_journaalpost_vbt_huidig_jaar_q1" laadt niet naar Power BI

Het lukt mij niet om een tabel vanuit Afas in te laden in Power BI. Het ophalen van de gegevens lukt wel, maar bij het laden naar het rapport blijft de melding “wachten op bridge-online.cloud.” staan. De tabel (met loonjournaalpost data) is 40.000 rijen groot, maar hij stopt met laden bij 30.000 rijen. Zie bijgevoegd het aanvraag ID.

Dit OData-verzoek heeft als laatste melding (positie 3) de tekst:

Wait for free slot on throttle ‘IdenticalRequest’ …

Dit betekent dat de uitvoering nog niet gestart is, omdat er tenminste nog een verzoek is voor dezelfde data.

Dat verzoek zal ook te zien zijn in Bridge Online Monitoring. Het verzoek heeft als SQL-instructie:

select t.*
from   AfasOnline.GetConnector.medewerker_journaalpost__vbt_huidig_jaar_q1@aon t

en heeft in ruim 50 minuten maar 24.000 rijen opgehaald. Elke 2 minuten komen er 1.000 rijen bij.

Advies is om eerst te achterhalen of de GetConnector in AFAS Online wel vlot genoeg is.

Dat kan door een andere GetConnector op te halen zonder extra berekeningen, bijvoorbeeld een lijst van boekingen. De verwachting is dat die significant sneller zal zijn, maar dat hoeft niet.

Als het andere verzoek sneller is, dan is het advies om de AFAS omgeving te optimaliseren. Vaak kan een GetConnector op verschillende manieren gemaakt worden met dezelfde uitkomsten, maar andere snelheden. Algemene tips hierover geeft AFAS op Performance van GetConnector optimaliseren - AFAS Help Center.

Mocht het andere verzoek onverhoopt ook maar pakweg 10 rijen per seconde ophalen, gelieve dan de naam van die GetConnector en de gemeten snelheid toe te voegen als antwoord.

Thanks, we gaan ermee aan de slag.

1 Like