Vernieuwen autorisatie Exact Online geeft itgeneor063 error

Bij het vernieuwen van de autorisatie van de Exact Online database krijg ik een melding dat de accountgegevens niet beschikbaar zijn. Voorheen werkte alles prima, maar nu geven alle Exact Online databases deze foutmelding. Hoe los ik dit op?

Vernieuwen autorisatie Exact geeft itgeneor063 melding geeft geen oplossing voor dit probleem.

itgeneor063
De database ‘Invantive Cloud - Test ExactOnlineAll’ kon niet worden geopend.
Accountgegevens zijn niet beschikbaar.

Dit is hetzelfde probleem en oorzaak als beschreven in:

Voor de bepaling van de accountantsgegevens wordt gebruik gemaakt van de Exact Online administratie met divisiecode 82596. Hiervan is het Exact Online-abonnement verlopen:

itgenoda060:
Het Exact Online abonnement van de abonnementseigenaar is verlopen.
In geval van een Exact Online bedrijf gekoppeld aan een accountant:
de klant van de accountant heeft geen Exact Online abonnement meer.
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (403) Forbidden.

Advies is met hulp van Exact Online Support de administratie met deze divisiecode te ontkoppelen met het accountancy-abonnement, of om de relatie te helpen bij het heractiveren van het abonnement.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.