Views in NMBRS niet meer beschikbaar

In de NMBRS-koppeling zijn er 3 views niet meer beschikbaar die er eerst wel waren. Het gaat om:

 • Nmbrs.Views.EmployeesCurrentSchedule@nms
 • Nmbrs.Views.EmployeesCurrentFunction@nms
 • Nmbrs.Views.EmployeesCurrentFunction@nms

De API’s staan aan in de NMBRS-omgeving voor de betreffende template user.

Is hier meer over bekend? We gebruiken deze views in bestaande rapportages.

Dit betreft drie views die in de V1-versie van de driver zitten. De V1-versie kan geactiveerd worden door in de verbindingsreeks op te nemen:

revert-to-v1=true

Zie ook SQL-Driverattributen voor NMBRS API - NMBRS API Data Model.

1 Like

Dankje.

Ik heb de verbindingsreeks toegevoegd, echter heb ik hetzelfde resultaat. Zie ik iets over het hoofd?

Op welke wijze is vastgesteld dat het resultaat hetzelfde is?

Zijn de views zichtbaar in de UniversalSQL-editor?

De OData feed van de database en datacontainer die revert-to-v1=true in de verbindingsspecificatie heeft wordt aangeroepen via Power BI.

Zijn er nog andere voorwaarden aan de datacontainer/NMBRS connectie om de v1 views te kunnen zien? De rest is wel zichtbaar met dezelfde OData feed, zie onderstaand:

Ook in de Universal SQL Editor is de view niet zichtbaar.

Ter info: Deze v1 views zijn tot voorkort altijd gebruikt geweest in onze Power BI rapportages en andere tabellen zijn er dmv joins afhankelijk van.
Wegens de NMBRS (Visma Connect) wijziging afgelopen 20 december, werkte toen de connectie niet meer. (Zie: Foutmelding Datacontainer moet gerepareerd worden ook na vernieuwen autorisatie (itgennnl023) - 4 van forums)

Om door te kunnen is daaropvolgend de database opnieuw aangemaakt en een nieuwe datacontainer ingesteld, wat toen uitkomst bood om weer data te kunnen ontvangen. Echter missen nu enkel nog de v1 views, die we er eerst ook in hadden.

Met deze views doel ik overigens op de 3 genoemde views uit het eerste bericht uit dit topic.

Staat overigens een dubbele in, één daarvan was: Nmbrs.Views.EmployeesCurrentSalary@nms

Het ontbreken van de views is niet reproduceerbaar op Invantive Cloud.

De V1-views zijn beschikbaar als de volgende stappen doorlopen worden:

 • Ga naar de datacontainer van NMBRS.
 • Stel het driverattribuut in:
 • Ga naar de UniversalSQL editor.
 • Voer de volgende queries uit:
--
-- Controleer instelling.
--
-- Moet "True" opleveren.
--
select Value
from  SystemDataContainerAttributes@datadictionary
where provider_name='NmbrsNl'
and  code like 'reve%'

--
-- Levert getal op.
--
select count(*)
from  Nmbrs.Views.EmployeesCurrentSchedule@nms

waarbij de eerste “True” moet teruggeven en de tweede het aantal werkschema’s (en dus geen foutmelding).

De eerste geeft false:

de tweede geeft:

itgencmr450
Er worden gegevens opgevraagd van een datacontainer met alias ‘nms’.
De huidige database heeft geen aliassen op de databasespecifieke datacontainers.
Overweeg gegevens op te vragen zonder de alias te specificeren door het apenstaartje en de alias ‘nms’ weg te halen.
Of maak verbinding met een andere database die datacontainers met aliassen bevat.

Voor het instellen van revert-to-v1 dient deze in Query Tool ook ingesteld te worden. Standaard zal die false zijn. Het instellen kan door een eigenlijk settings*.xml te maken. Zie bijvoorbeeld Settings.xml XML-formaat voor virtuele SQL databases.

Voor de foutmelding itgencmr450 is het advies om de in de foutmelding getoonde hint op te volgen, aangezien de databasedefinitie zonder aliases is hier.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.