Wisselkoers tabel uit Exact Online is leeg

Voor een klant wil ik de wisselkoers uit EOL ophalen via de tabel ExactOnlineREST.Financial.ExchangeRates@eol, de wisselkoers tabel in EOL is wel ingevuld, zie afbeelding hieronder.

Alleen is de tabel die ik terugkrijg in Power Query leeg, zie afbeelding 2:

Ik heb dit al voor meerdere klanten gedaan waar het wel gewoon werkt. Weet iemand waarom dit nu niet werkt of wat een mogelijke oorzaak kan zijn?

Advies is om de keten na te lopen. Een tussenstap kan zijn om de tabel via de UniversalSQL-editor op te vragen.