Xxhosting_check_user melding "xxpsl-20163 Connected as user"

Tijdens het verbinding maken met een database krijg ik de volgende melding:

xxpsl-20163: Connected as user 'invantive@planee.com', but should have been connected as 'invantive@planee.com'.

De xxhosting_check_user ziet er als volgt uit:

  create or replace procedure xxhosting_check_user
  ( p_data_container_id varchar2
  , p_log_on_code    varchar2
  , p_alias       varchar2 -- default null
  )
  is
  begin
   --
   -- Check correct user.
   --
   if sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', p_alias) != p_log_on_code
   then
    raise_application_error
    ( -20163 /* xxive001 */
    , 'Connected as user ''' 
     || user
     || ''', but should have been connected as '''
     || p_log_on_code
     || '''.'
    );
   end if;

Hoe kan ik controleren welke user log_on_code ik moet gebruiken?

Als je de user naam wilt afdrukken die gebruikt wordt voor de controle, vervang dan user in de raise_application_error door de sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', p_alias).