Zijn read-only rechten genoeg voor het inlezen van data in Exact Online?

Kan je alle gewenste tabellen uit Exact Online inladen wanneer de gebruiker enkel ‘lees’ rechten toegekend heeft gekregen, of zijn er ook bewerkrechten nodig?

Ja.

Voor zover bekend zijn er geen bugs in Exact Online waardoor het lezen van data niet werkt als er geen schrijfrechten zijn. Kan me vaag herinneren dat dit wel ooit het geval was. Maar dit zal niet gauw meer optreden; Exact is druk bezig om scopes uit te rollen voor apps, waardoor het nog belangrijker en makkelijker wordt om de juiste rechten in te stellen. Rechten van user + rechten uit app scopes = effectieve rechten.