Waarom krijg ik geen data uit Exact Online?

Dit zijn waarschijnlijk ontbrekende rechten. Voer de volgende stappen uit om te achterhalen waarom geen data zichtbaar is.

Geeft de volgende Exact Online query precies één rij terug en staat hierin de verwachte gebruikersnaam?

select *
from  me

Zo nee, vernieuw dan de autorisatie met de juiste gebruiker.

Geeft de volgende Exact Online query minimaal één rij terug met daarin de gedefinieerde administraties?

select *
from  SystemDivisions

Zo nee, controleer dan de rechten van de gebruiker zoals beschreven in:

Geeft de volgende data dictionary query de Exact Online administraties terug waar je data uit wil ophalen?

select code
,   name
,   is_selected
,   is_selected_by_default
,   is_active
from  systempartitions@datadictionary
where is_selected = true

Zo nee, pas dan de geselecteerde administraties aan met het use statement, de dropdown rechtsboven of het aanpassen van de On Startup bij de database.

Geeft de volgende query rijen met documenttypes terug uit Exact Online?

select *
from  DocumentTypes

Zo nee, geef de gebruiker dan meer rechten.

Geeft de volgende query rijen met transactieregels terug uit Exact Online?

select *
from  ExactOnlineREST..TransactionLinesBulk
limit 1000

Zo nee, geef de gebruiker dan meer rechten.

Lukt het nog niet helemaal om de rechten juist te configureren? Neem dan contact op met Exact Online voor support of consultancy, of plan een consult bij Invantive.