Hoe trek ik de app rechten in voor Exact Online?

Go to English version

Invantive producten kunnen gegevens uitwisselen met Exact Online administraties via een app-registratie. Dit kan een eigen app zijn geregistreerd via het Exact Online App Store of een standaard app van Invantive of een van onze partners. Bij standaards apps verzorgt de partner de registratie in de App Store.

Bij het eerste gebruik van een app wordt - na authenticatie - om toestemming gevraagd om gegevens uit te wisselen. Hierbij kunnen zowel de administraties gekozen worden (“division scoping”) als de gegevens gecontroleerd worden waar rechten op gevraagd worden (de “scopes” of “data scoping”).

In dit topic lees je hoe de rechten op Exact Online later weer ingetrokken kunnen worden.

Voer de volgende stappen uit om de rechten van een app in te trekken:

  1. Ga naar "Mijn Exact Online door op je naam rechtsboven te klikken.
  2. Kies aan de linkerkant “Beveiligingscentrum”.
  3. Zoek de betreffende app onder “Machtigingen”.
  4. Klik op “Intrekken”.

De stappen staan hieronder nogmaals visueel weergegeven:

Ga naar "Mijn Exact Online

Klik rechtsboven in Exact Online op je naam (rode 1). Een menu verschijnt. Klik hierin op: “Mijn Exact Online” (rode 2):

Mijn Exact Online menu

Ga naar “Beveiligingscentrum”

Kies in “Mijn Exact Online” in het linkermenu voor de tab “Beveiligingscentrum” (rode 3):

Beveiligingscentrum kiezen

Zoek app bij “Machtigingen”

Scroll omlaag naar “Machtigingen voor mijn apps” (roodomkaderd) en zoek de app waarvan de rechten ingetrokken moeten worden (rode 4):

Mijn machtigingen

Merk op dat in het Exact beveiligingscentrum tegenwoordig ook de administratierechten zichtbaar zijn. Het wijzigen van de administratierechten is momenteel alleen mogelijk via het Import/Export menu linksboven en dan “Appmachtigingen”.

Trek rechten in

Klik helemaal rechts op de actie “Intrekken” om de rechten in te trekken (rode 5):

Appmachtiging intrekken

De intrekking wordt meteen actief. Zodra de app nogmaals gebruikt wordt, zal de app opnieuw geautoriseerd moeten worden door aan te melden. Bijkomend voordeel is dat dan ook gekozen kan worden voor “Alle huidige en toekomstige administraties” zoals beschreven in Nieuwe Exact Online administratie niet zichtbaar in Invantive Cloud voor Power Query/BI - 2 van forums.

Niet all rechten intrekken

Het is ook mogelijk om de rechten deels in te trekken; zie hiervoor: