503 HTTP status bij ophalen Teamleader tabel ProductsAll

In de run van vannacht geeft Azure Data Factory aan dat er bij de Teamleader.V1Flat.ProductsAll na 18 minuten een 503 error heeft opgetreden aan de bronkant (Invantive). Echter, ik kan deze 503 error niet terugvinden in de App Online Monitoring. De monitoring gaat maar terug naar 00:40 UTC vannacht, en deze error speelde om 00:37 CEST vannacht, dus 22:37 UTC 31 mei.

Is er een manier om deze error wel terug te vinden in Invantive?

Ik ben benieuwd naar wat de 503 veroorzaakt heeft, wellicht heeft het dezelfde oorzaak als bovenstaande errors (gezien het dezelfde tabel is, die al meer dan 30 dagen fout gaat).

Herstartbaarheid

Een 503-melding zal niet terug te vinden zijn; zie 503 Service Unavailable - HTTP | MDN.

Waarschijnlijk draaide op dat moment een upgrade van Invantive App Online.

HTTP 503 is een melding van voorbijgaande aard; een “transient HTTP error”, die aan de HTTP-client-zijde optreedt.

Advies is om de flows zo te bouwen dat ze een aantal keren herhaald worden indien de dienst niet beschikbaar is.

Andere foutcodes waarna vaak opnieuw geprobeerd wordt zijn:

  • 408: Request Time Out
  • 502: Bad Gateway
  • 504: Gateway Timeout
  • 503: Service Unavailable

Advies is om de interval tussen pogingen voldoende groot te nemen en maximaal 5 pogingen te ondernemen, waarbij de afstand tussen twee pogingen telkens verdubbeld wordt of een ander algoritme vergelijkbaar met RFC 6298.

Monitoring

Bij onderhoud of een herstart van Invantive App Online en Invantive Bridge Online zal de monitoring altijd leeg zijn. Monitoring toont uitsluitend de verzoeken vanaf maximaal 8 uur die na de laatste herstart uitgevoerd zijn.

Invantive zelf houdt een vele malen langere historie van verzoeken vast in een apart auditsysteem. Deze historie is niet interactief raadpleegbaar via Invantive Cloud of andere eindgebruikerproducten.

Een 503 melding op Invantive Cloud zal hier niet in terug te vinden zijn gezien de aard van de melding (HTTP client-side).

Berichten

Als alternatief zijn veel meldingen ook terug te vinden in de Systeemberichten op Invantive Cloud. Hier zijn berichten tot maximaal 4 dagen zichtbaar.

Een 503 melding op Invantive Cloud zal hier niet in terug te vinden zijn gezien de aard van de melding (HTTP client-side).

Invantive zelf houdt een vele malen langere historie van verzoeken vast. Deze historie is niet interactief raadpleegbaar via Invantive Cloud of andere eindgebruikerproducten.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.