Achterhalen nog niet verstuurde/gefactureerde projecttermijnen Exact Online PSA

Ik probeer een overzicht te maken waarin te zien is, hoeveel er deze maand al gefactureerd is en voor welk bedrag er nog aan projecttermijnen openstaat.

Bijvoorbeeld 5.000 gefactureerd op basis van Invoices en er staan nog 3 termijnen van ieder 1.000 euro open. Momenteel benader ik voor de projecttermijnen de tabel ExactOnlineREST.Project.InvoiceTerms, alleen in deze tabel is niet te zien of een factuur al wel of niet verstuurd is.

Kan iemand aangeven waar in de API van Exact de nog niet verstuurde termijnfacturen te vinden is?

Het is niet mogelijk zover bekend een accurate cashflowprognose op te stellen waarbij automatisch bepaald wordt welke toekomstige cashflows door te realiseren projecttermijnen nog gaan komen.

Zie ook:

Voor de projecttermijnen (het vervalschema) is niet 100% accuraat te bepalen of ze al uitgefactureerd zijn. Workaround is een handmatige lijst bij te houden of op de gok transactieregels en projecttermijnen aan elkaar te relateren, bijvoorbeeld door gelijkende nummering / omschrijving.

Voor organisaties die veel met projecttermijnen werken en een accurate en automatische cashflowprognose willen is Exact Online PSA maar beperkt geschikt.

Deze tekortkoming van het ontbreken van uitgefactureerd vlag cq. bedrag uitgefactureerd in de Exact Online PSA API’s speelt al meer dan vijf jaar, maar is blijkbaar erg lastig te realiseren of lukt ons niet om het belang over te brengen. Het is te overwegen op de Exact Online API communityforums iets toe te voegen aan het topic:

endpoint InvoiceTerms: determine whether a line has been invoiced
https://support.exactonline.com/community/s/ideas?language=nl_NL#08758000000TpzkAAC
In the endpoint InvoiceTerms, it would be very convenient if it is somehow possible to determine whether a line has been invoiced already. That would make it possible to obtain the total amount of open invoices (that is, the total revenue which we can expect in the current year from invoices which have not been sent to clients yet). This helps in analyzing revenue targets for the current year.

De kans dat een toevoeging op de forums op redelijke termijn leidt tot een verbeterde API is echter nihil. Dit idee heeft 3 upvotes per jaar verworven (12 upvotes in 4 jaar). De meestgevraagde verbeteringen in de API-categorie krijgen 25 upvotes per jaar (hoogste is 75 upvotes over een periode van 3 jaar) en voor deze meestgevraagde punten is de afgelopen jaren geen vooruitgang bekend.

Wat wel een optie is, is om de query van een Invantive-gebruiker in het topic te hergebruiken als startpunt voor een mogelijke organisatiespecifieke query. Dit is een query op een Exact Online replicatie met Data Replicator, maar de tabelnamen zijn gemakkelijk te herleiden.

Oei, dat is balen.

Ik heb het ontwikkelpunt bij Exact een upvote gegeven. Hopelijk wordt de actie ontwikkeld.

Dankjewel voor je reactie.

1 Like

We hebben bij Exact ook nogmaals onder de aandacht gebracht, mede omdat er telkens daardoor klanten vertrekken vroeg in de implementatie van PSA. Mocht daar meldenswaardige reactie uitkomen, dan laten we het weten.

Dankjewel. Fingers crossed op een goede reactie.