Active Campaign: DealWithActivities data lijkt te ontbreken

De data die meekomt met ActiveCampaign.V3.DealWithActivities@acn lijkt niet compleet te zijn. Sommige deals ontbreken in de data die beschikbaar is deze deals hebben wel activiteiten.

Voorbeeld = Deal ID: 2495, komt niet voor in de activities. Heeft inmiddels meerdere stages doorlopen en heeft notes en tasks. Dus zo minimaal één keer moeten voorkomen in de datatabel.