Deal With Activities: deel deals lijkt te ontbreken

De data die meekomt met ActiveCampaign.V3.DealWithActivities@acn lijkt niet compleet te zijn. Sommige deals ontbreken in de data die beschikbaar is deze deals hebben wel activiteiten. Als ik in de ongefilterde data zoekt op willekeurige deal ID’s dan mist hier een behoorlijk deel van.

Is het mogelijk een deal ID te pakken?

Zo ja, komt deze deal ID wel voor in Deals?

Ik heb een deal ID (waarbij er 100% zeker een activiteit is) vanuit ActiveCampaign.V3.Deals opgezocht in de data van de deal activities, maar een aantal deal ID’s komen daar niet in voor.