Administraties selecteren in Invantive Control niet mogelijk en melding itgenude021

Na het aanklikken van ‘Alle administraties’ in Invantive Control 20.2.198 gebeurt er, in ieder geval visueel, niets.

Voor de formules die onder de wel geselecteerde administratie moeten worden berekend komt de volgende melding naar boven voor een fors aantal cellen:

excel-2146233088: itgenude021: Reporting scheme code invalid type for division '814xxx'.

Bericht ID: fb9396a7-c83d-4e62-b054-284bb0394f73

Opgetreden (UTC): 04-01-22 15:34:41

ValidationException
Invantive.Producer.Control.I_EOL_BAL_PDE_CLOSE_CLASSIFICATION

En deze:

itgenicr017: Onbekende tabel '[ExactOnlineREST.Financial.GLSchemes]'. Mogelijke geldige alternatieven: CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, UDFMeasurements, UDFMeasurements.

Bericht ID: 89a842a4-65e1-4892-8e53-d29af2e70e41

Opgetreden (UTC): 04-01-22 15:27:09

ValidationException
 bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
 bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
 bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.HR(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
 bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolRestReportingSchemeInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String code, Boolean useMain, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolRestReportingSchemeInformation(String fieldName, String divisionCode, String code, Boolean useMain, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolRestMainReportingSchemeCode(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String divisionCode, String reportingSchemeCode, String executionHint)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolRestMainReportingSchemeCode(String divisionCode, String reportingSchemeCode, String executionHint, Boolean preventWriteToMeasurementLog)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.N(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , String )
 bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation(String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, Int64 reportingPeriodFrom, Int64 reportingPeriodTo, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
 bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
 bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
 bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
 bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound) in Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 301
 bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound) in Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 289
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.HR(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
 bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
 bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
 bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolRestReportingSchemeInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String code, Boolean useMain, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 7466

Enig idee wat hier aan de hand is?

De melding met code itgenude021 hangt waarschijnlijk samen met “itgenicr017: Onbekende tabel ‘[ExactOnlineREST.Financial.GLSchemes]’.” De tabel GLSchemes wordt namelijk gebruikt door de formules die op basis van classificaties gegevens ophalen.

Het lijkt er op dat deze Exact Online-tabel niet gevonden kan worden. Het niet kunnen selecteren van administraties lijkt er ook mee samen te hangen, alsof de Exact Online verbinding weg is.

Zijn er voorafgaand aan de eerste itgenude021 en de melding itgenicr017 nog andere foutmeldingen geweest? Zo ja, welke?

Zijn er nog andere Excel-instanties actief?

Staat het Excel spreadsheet op een andere computer (Windows share, virtuele schijf, SharePoint, Dropbox, OneDriver, iCloud)?

Treedt het probleem ook op na het doorlopen van de volgende stappen:

 • Herstart Windows volledig.
 • Start Excel.
 • Open geen spreadsheet.
 • Wacht tot Invantive Control verschijnt.
 • Meld aan op Exact Online.
 • Vul de formule I_EOL_BAL_PDE_CLOSE_CLASSIFICATION in een willekeurige cel in.

Treedt het probleem ook op na het doorlopen van de volgende stappen:

 • Herstart Windows volledig.
 • Start Excel.
 • Open geen spreadsheet.
 • Wacht tot Invantive Control verschijnt.
 • Meld aan op Exact Online.
 • Vul de formule I_EOL_BAL_PDE_CLOSE_CLASSIFICATION in een willekeurige cel in.

Wat moet je doen, als dat ook niet werkt? Kan ik met iemand van support naar dit probleem kijken. Ik ben geen techneut.

Gelieve voor het invullen van de formule ook nog het schuifje op groen te zetten bij het lint Modeler. Zonder het spreadsheet om te zetten naar Invantive Control geven de formules altijd #N/A cq. #N/B.

Een totaaloverzicht van alle bekende oorzaken van #N/B en hun oplossingen is te vinden in Hoe los ik een #N/B of #N/A op in Invantive Control for Excel?.

Zijn er voorafgaand aan de eerste itgenude021 en de melding itgenicr017 nog andere foutmeldingen geweest? Zo ja, welke?

Nee, geen andere foutmeldingen.

Zijn er nog andere Excel-instanties actief?

Nee, ook na herstart blijft issue aanhouden.

Staat het Excel spreadsheet op een andere computer (Windows share, virtuele schijf, SharePoint, Dropbox, OneDriver, iCloud)?

Nee, zelfde machine.

Treedt het probleem ook op na het doorlopen van de volgende stappen?

Ook dan nog steeds geen mogelijkheid om alle administraties te selecteren.

Na aanmelden is zichtbaar dat de Exact Online REST tabellen niet beschikbaar zijn:

REST tabellen missen

Een tracebestand is ontvangen op basis van de instructies op Ondersteuning bieden bij Data Hub en andere on-premises producten.

Het gaat om 32-bits versie van Excel van Office 16 op Windows 10.0.19043.0, binnen een virtuele Parallels machine op een Mac, met de versie 20.2.241 van Invantive Control for Excel. UTC offset is 47 ms. Bureaublad direct afgebeeld op Desktop van de Mac, dito Documents.

Uit de logging blijkt dat het instellen van de creatie- en wijzigingsdatum op het XLAM-bestand telkens opnieuw gebeurt. Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt door de integratie van bestanden door Parallels met de Mac. Dit is echter niet de oorzaak van het probleem, alhoewel het wel een vertraging oplevert van 15 tot 30 seconden per keer starten. Deze gebeurtenis is herkenbaar aan het herhaaldelijk optreden van de code itgenuty689 in de Systeemberichten op Invantive Cloud.

Voor het versnellen zie Opstarten Excel add-in langzaam, herhaaldelijk vervangen XLAM-bestand met melding itgenuty689.

In de trace staan talrijke meldingen van het formaat:

Could not determine object metadata for 'ExactOnlineREST..QuotationLinesBulk'.

De hypothese van de oorzaak is een fout bij het openen van de Exact Online database. Op dat moment worden de metadata geladen van zowel de XML- als REST-tabellen. Het gaat hierbij om honderdduizenden velden en ruim 1.000 tabellen. Het laden gebeurt parallel om de looptijd de te beperken. Een fout in de 20.2.198 release lijkt te veroorzaken dat het parallel laden fout gaat, maar niet leidt tot een foutmelding of automatische correctie.

Advies is om een upgrade te installeren naar release 22.0 vanaf https://releasenotes.invantive.com/. Naar verwachting lost dit het probleem op. Mocht dat niet zo zijn, gelieve een antwoord toe te voegen binnen 14 dagen.

Ter preventie zijn in de volgende release extra application controls opgenomen met code itgeneor551 en itgeneor552 om te borgen dat een herhaling van dit probleem al bij het laden van de Exact Online metadata gesignaleerd kan worden.