Formules willen niet laden in Invantive Control for Excel (itgenicr017)

Onbekende tabel ‘[ExactOnlineXML.XML.BalanceLines]’.
Mogelijke geldige alternatieven: CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, UDFMeasurements.

Bij Collega’s werken de formules in zelfde file perfect.

Welke foutcode verschijnt hierbij (itgenxxx999)?

Welke formule wordt genoemd in de foutmelding?

De formules zijn:

 • I_eol_Glact_desc
 • I_eol_BAL_YEAR_CLOSE

Voor de NL link werkt mijn invantive wel correct (hier worden zelfde formules gebruikt).

Dank! En welke foutcode verschijnt hierbij (itgenxxx999)?

itgenicr017: One or more errors occurred.
Onbekende tabel ‘[ExactOnlineXML.XML.GLAccounts]’.
Mogelijke geldige alternatieven: CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, UDFMeasurements.
Onbekende tabel ‘[ExactOnlineXML.XML.BalanceLines]’.
Mogelijke geldige alternatieven: CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, UDFMeasurements.
Onbekende tabel ‘[ExactOnlineXML.XML.BalanceLinesPerPeriod]’.
Mogelijke geldige alternatieven: CONTROL.DataDictionary.UDFMeasurements, UDFMeasurements.

ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, Int64 reportingPeriodFrom, Int64 reportingPeriodTo, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation(String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, Int64 reportingPeriodFrom, Int64 reportingPeriodTo, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook.ChangeLink(String Name, String NewName, XlLinkType Type)
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook.ChangeLink(String Name, String NewName, XlLinkType Type)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RelocateOurXlamReferences(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SystemWorkingContext context, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.relocateReferencesButton_Click(Object sender, RibbonControlEventArgs e)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ControlActionRaise(IRibbonControl control)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ButtonClickCallback(RibbonComponentImpl component, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.Invoke(RibbonComponentCallback callback, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.System.Reflection.IReflect.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 300
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 289
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, Int64 reportingPeriodFrom, Int64 reportingPeriodTo, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 6285
ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlBalanceLineInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolXmlBalanceLineInformation(String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RecalculateAllFormulas(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RelocateOurXlamReferences(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SystemWorkingContext context, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.relocateReferencesButton_Click(Object sender, RibbonControlEventArgs e)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ControlActionRaise(IRibbonControl control)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ButtonClickCallback(RibbonComponentImpl component, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.Invoke(RibbonComponentCallback callback, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.System.Reflection.IReflect.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 300
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 289
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlBalanceLineInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 5846
ValidationException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlGlAccountInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolXmlGlAccountInformation(String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RecalculateAllFormulas(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RelocateOurXlamReferences(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SystemWorkingContext context, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.relocateReferencesButton_Click(Object sender, RibbonControlEventArgs e)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ControlActionRaise(IRibbonControl control)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ButtonClickCallback(RibbonComponentImpl component, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.Invoke(RibbonComponentCallback callback, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.System.Reflection.IReflect.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 300
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 289
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlGlAccountInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 8760
System.AggregateException
  bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlGlAccountInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfHub.GetEolXmlGlAccountInformation(String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod)
  bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Application.CalculateFullRebuild()
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RecalculateAllFormulas(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.Utility.RelocateOurXlamReferences(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SystemWorkingContext context, Workbook workbook)
  bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.relocateReferencesButton_Click(Object sender, RibbonControlEventArgs e)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ControlActionRaise(IRibbonControl control)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonPropertyStorage.ButtonClickCallback(RibbonComponentImpl component, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.Invoke(RibbonComponentCallback callback, Object[] args)
  bij Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonManagerImpl.System.Reflection.IReflect.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ObjectSpecification objectSpecification, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 300
  bij Invantive.Producer.Control.Provider.InvantiveControlProvider.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String objectName, Boolean raiseErrorIfNotFound) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Properties\Resources.Designer.cs:regel 289
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GU(GlobalState , ExecutionOptions , String , Boolean )
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName, Boolean raiseErrorIfNotFound)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetObjectMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String escapedAndFullQualifiedName)
  bij Invantive.Data.DataUtility.GetEntityFieldsOfTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String fullQualifiedTableName)
  bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlGlAccountInformation(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String fieldName, String divisionCode, String glAccountCode, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 8760

Zie Niet mogelijk om administraties te selecteren met Excel - Exact Online koppeling - 10 van forums

Gelieve een recente release te installeren:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.