Invantive Control haalt sinds laatste release ' onjuiste' gegevens op uit Exact Online

Sinds het installeren van de laatste Invantive Control release haalt Invantive onjuist gegevens op in Excel die voorheen juist werkt. Het lijkt dat er iets fout gaat bij de divisioncode aangezien de Excel die wij gebruiken voor controle van intercompany aansluiting bij elke administratie dezelfde waarden ophaalt.

Is dit issue bekend en/of is er onlangs iets gewijzigd wat dit kan veroorzaken?

Dit is geen bekend probleem.

Om welke formule gaat het?

Is het mogelijk om met 1 of 2 specifieke losse Excel-formules dit te reproduceren, liefst tegen een demo-omgeving?

Zo ja, gelieve dan een voorbeeld toe te voegen met afdruk uit Exact. Alternatief is een kort consult te plannen om het in de eigen setting te bekijken.

Het gaat in ieder geval om de volgende formules:

  • @I_EOL_BAL_YEAR_OPEN
  • @I_EOL_BAL_PDER

Ik heb nog even doorgetest en wat er gebeurd is dat de waardes van alle verbonden administraties worden opgehaald, ondanks dat er binnen de formule 1 divisioncode is geselecteerd in de formule.
Het vreemde is dat het veld divisioncode wel juist werkt bij bijvoorbeeld de formule:

@I_EOL_DIV_NAME.

Indien ik slechts met 1 administratie verbind dan haalt Invantive wel de juiste waarde op wanneer alle divisions geselecteerd zijn haalt hij de totale waarde op van de geselecteerde grootboekrekening binnen alle administraties.

Reproduceren binnen demo/test omgeving lijkt onmogelijk omdat we slechts een demo omgeving hebben je minimaal twee administraties met zelfde grootboekrekeningnummers nodig hebt om het te reproduceren.

N.a.v. telefonisch contact met support vorige week geüpdate naar de meest recente versie van Invantive Control for Excel, maar issue blijft bestaan. (Ook de @I_EOL_DIV_NAME haalt inmiddels de data van alle divisioncodes op.

Verdere suggesties?

Het probleem is me nog niet duidelijk.

Hoe bedoel je dat I_EOL_DIV_NAME de data van alle divisiecodes ophaalt? De werking zou moeten zijn: I_EOL_DIV_NAME(123123) toont de naam van de administratie met divisiecode 123123.

Als korte klap is er de mogelijkheid om een kort consult te doen. Indien bug in Invantive Control worden de kosten niet in rekening gebracht.

Bijgevoegd screenshot laat issue hopelijk duidelijk zien. Waar er ‘normaliter’ één divisionname wordt opgehaald/worden nu alle divisionnames opgehaald ondanks dat de geselecteerde cel slechts één divisioncode heeft staan.
Dit gebeurd niet alleen met divisionname, maar ook met formules die waardes ophalen.
Zojuist consult ingepland voor volgende week donderdag (maar mocht dit eerder opgelost kunnen worden omdat issue nu duidelijk is dan is dit fijn :slight_smile:

Dank voor de duidelijke screenshot. Het probleem is gereproduceerd. Het hangt samen met de activatie van de zogenaamde “mandatory filtering”.

Gelieve nogmaals te proberen met de release Invantive Control for Excel 20.2.1 RC.

Lost deze het probleem op?

Na deze release werkt de @I_EOL_DIV_NAME formule weer goed, maar de @I_EOL_BAL_YEAR_OPEN en @I_EOL_BAL_PDER formules halen nog steeds de data (totaalwaarden) uit alle divisies op in plaats van slechts de geselecteerde divisie.

Dank voor uitproberen! We hebben op de XML tabellen van Exact Online nog een fout gevonden die veroorzaakt wordt door een optimalisatie voor de nieuwe Exact Online limieten. Een oplossing hiervoor is in de volgende release verwerkt, waarschijnlijk morgenvroeg beschikbaar.

De nieuwe release is te downloaden als 20.2.2 Release Candidate op http://download.invantive.com/release/msi/Invantive%20Control%20for%20Excel-20.2.2-RC.msi

Super, het werkt weer!

1 Like